Privatumo politika

 1. Bendrieji principai
 2. Kaip apibūdinamos didžiosiomis raidėmis vartojamos sąvokos?
 3. Kam skirta chartija?
 4. Kokiais teisiniais pagrindimais jūsų duomenys renkami ir naudojami AD Tyres?
 5. Kokie duomenys renkami?
 6. Kaip naudojami jūsų duomenys?
 7. Kiek laiko jūsų duomenys saugomi?
 8. Su kuo jūs dalijatės savo duomenimis?
 9. Ar jūsų duomenys perduoti už Europos Sąjungos ribų?
 10. Kaip yra apsaugoti jūsų duomenys?
 11. Kokios yra jūsų teisės?
 12. Kaip "AD Tyres" renka duomenis nepilnamečiams?
 13. O slapukai ir panašios stebėjimo technologijos?
 14. Keletas papildomų elementų socialiniuose tinkluose
 15. Dar keletas geografinės padėties nustatymo elementų
 16. Kokios yra išorinės nuorodos suaktyvinimo pasekmės
 17. Kaip jums bus pranešta apie chartijos pakeitimus?
 18. Kaip susisiekti su mumis?

1. Bendrieji principai

Įmonė AD Tyres International SLU, pagal Andoros įstatymus- ribotos atsakomybės bendrovė, turinti vieną savininką su 1 000 000 eurų kapitalu, registruota Andoros prekybos ir įmonių registre numeriu 16339, kurios registruota buveinė yra Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORA LA VELLA (Andoros Kunigaikštystė), el. paštas: cm(a)adtyre.com, telefonas: +376 810 888, (toliau „AD Tyres“) vykdo elektroninės komercijos veiklą- parduoda padangas ir susijusius gaminius internetinėje svetainėje https://www.maxityre.lt (toliau „Svetainė“).

Vykdydama šią veiklą, AD Tyres privalo internetu arba telefonu rinkti duomenis, leidžiančius tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti klientus, svetainės naudotojus ar bet kurią trečiąją šalį (toliau neišskiriant „Suinteresuoti asmenys“ arba „Jūs“) ir atlikti šių duomenų tvarkymą.

Šiuos duomenis tvarko įmonės AD Tyres filialas, įsteigtas Maltos teritorijoje AD TYRES INTERNATIONAL EU, registruotas numeriu OC 1277, kurio registruota buveinė yra Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Todėl pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 (toliau – BDAR) 22 konstatuojamąją dalį ir 3.1 straipsnį šis duomenų tvarkymas laikomas vykdomu Europos Sąjungos teritorijoje ir taikomi šie teisės aktai.

Be to, 2018 m. Maltos duomenų apsaugos įstatymas (Cap 586) taip pat taikomas duomenų tvarkymui pagal to įstatymo 4 straipsnio 2 dalies a punktą.

AD Tyres teikia itin didelę reikšmę, kad šių duomenų tvarkymas atitiktų galiojančius teisės aktus, ypač 2018 m. Maltos duomenų apsaugos įstatymą (Cap 586) bei 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 (toliau – BDAR).

Kviečiame atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką (toliau – Chartija) ir susipažnti su jos turiniu.

2. Kaip apibūdinamos didžiosios raidės?

Žodžiai ar frazės, prasidedantys didžiosiomis raidėmis, turi tokį apibrėžimą:

AD Tyres
reiškia įmonę, nurodytą Straipsnis 1 .
chartija
turi apibrėžimą, nurodytą 1 straipsnyje .
Kliento sąskaita
yra sąskaita, kurią bet kuris klientas gali sukurti iš puslapio https://www.maxityre.lt/create-account.
Bendrosios pardavimo sąlygos
reiškia bendrąsias AD Tyres pardavimo sąlygas, prieinamas šiuo adresu https://www.maxityre.lt/general-terms.
Duomenys
reiškia bet kokius asmens duomenis, ty visą informaciją atsiskaitant identifikuotas ar atpažįstamas fizinis asmuo, suprantant, kad asmuo yra identifikuojamas tiesiogiai ar netiesiogiai, visų pirma pagal identifikatorių, pvz., vardas, identifikavimo numeris, buvimo vietos duomenys, internetinis identifikatorius arba viename ar keletas specifiniai elementai, būdingi jo fiziniams, fiziologiniams, genetiniams, psichiniams, ekonominiams, kultūrinis ar socialinis.
Bankininkystės duomenys
turi apibrėžimą, nurodytą 5 straipsnyje .
Užsakymo duomenys
turi apibrėžimą, nurodytą 5 straipsnyje .
Geografinės padėties duomenys
turi apibrėžimą, nurodytą 5 straipsnyje .
Naršymo duomenys
turi apibrėžimą, nurodytą 5 straipsnyje .
Trečiųjų šalių duomenys
turi apibrėžimą, nurodytą 5 straipsnyje .
Paslaugos redaktoriaus duomenys
turi apibrėžimą, nurodytą 5 straipsnyje .
Trečiųjų šalių duomenys
turi apibrėžimą, nurodytą 5 straipsnyje .
Susijęs asmuo (-ai)
turi apibrėžimą, nurodytą 1 straipsnyje .
Produktas (-ai)
reiškia pneumatinius ar susijusius gaminius (ratlankius, grandines ir kt.), kuriuos siūlo pardavimas pateikė "AD Tyres" svetainėje.
RGDP
turi apibrėžimą, nurodytą 1 straipsnyje .
Svetainė
turi apibrėžimą, nurodytą 1 straipsnyje .
Gydymas (-ai)
reiškia bet kokią operaciją ar operacijų rinkinį, atliktą ar nenaudojantį automatizuoti procesai ir taikomi Duomenims, tokiems kaip rinkimas, registravimas, organizacija, struktūrizavimas, išsaugojimas, pritaikymas ar modifikavimas, gavyba, konsultacija, naudojimas, perdavimas perduodant, skleidžiant ar bet kokia kita forma nuostata susitaikymas ar sujungimas, apribojimas, ištrynimas ar sunaikinimas.
Tu
turi apibrėžimą, nurodytą 1 straipsnyje .

3. Chartija, ką daryti?

Ši chartija yra jūsų žinioje renkant jūsų duomenis, kad būtų užtikrinta visa informacija Jūsų duomenų tvarkymo AD Tyres skaidrumas pateikiant informacija glaustas, lengvai prieinamas, lengvai suprantamas ir aiškiai ir paprastai suformuluotas.

Jei bet kuri informacija nėra pakankamai aiški, kviečiame jus susisiekite jums patogiu būdu, atsiųsdami el. laišką adresu adtyre.com adresu cm (a) arba per prieinama kontaktinė forma čia .

Chartija taikoma jūsų duomenims, kuriuos renka ir tvarko "AD Tyres", vykdydama šią veiklą ir kuriai "AD Tyres" yra "Processing Manager":

 • Jūsų naudojimasis svetaine, įskaitant paprastą naršymą joje;
 • jūsų kliento sąskaitos sukūrimas ir naudojimas per svetainę;
 • "AD Tyres" siūlomų produktų pirkimą svetainėje; arba
 • bet koks kontaktas su klientų aptarnavimo tarnyba.

Ši chartija netaikoma jokiems kitiems duomenų tvarkymo veiksmams, išskyrus kad aprašyta aukščiau.

Chartija netaikoma jokiam kitam duomenų tvarkymui, už kurį "AD Tyres" neatsako iš Gydymas.

4. Kokiu teisiniu pagrindimu jūsų duomenis renka ir naudoja "AD Tyres"?

AD Tyres suteikia garbę rinkti ir tvarkyti Jūsų duomenis tik remiantis vienu iš šie teisiniai pagrindimai:

 • Jūsų sutikimas : Tai akivaizdus teigiamas jūsų poelgis, kuriuo pasireiškiate iš laisvas, specifinis, aiškus ir nedviprasmiškas jūsų sutikimas tvarkyti jūsų duomenis;
 • Sutarties vykdymas : tai yra jūsų duomenų rinkimas ir tvarkymas, būtinas už pirkimo-pardavimo sutarties tarp jūsų ir "AD Tyres" arba priemonių, suteiktų prieš sudarant sutartį, vykdymą prašymas (bet koks jūsų prašymas prieš pateikiant užsakymą ir pateiktas pastarajam);
 • Teisėtas interesas : tai yra jūsų duomenų rinkimas ir tvarkymas tikslais Pomėgiai teisėtas teises, kuriomis naudojasi "AD Tyres" ar trečioji šalis (pvz., žvalgyba, sukčiavimo prevencija ir kt.), mažiau savo interesus ar pagrindines laisves ir teises, kurias reikėtų apsaugoti nuo jūsų Duomenys (pvz., Privatumas ar verslo laisvė);
 • Teisinė prievolė : tai yra jūsų duomenų rinkimas ir tvarkymas, nustatytas AD Tyres bet kurios teisinės ar norminės nuostatos ar teisminis ar administracinis subjektas (pvz šalies, kurioje norite aplankyti, nustatytus įsipareigojimus).

5. Kokie duomenys renkami?

Duomenys, surinkti gavus aiškų AD Tyres prašymą,

AD Tyres Jūs aiškiai reikalaujate, kad jūsų duomenys būtų renkami skirtingu metu, ypač kai iš

 • naudojimasis svetaine, įskaitant paprastą naršymą svetainėje;
 • užsakymo svetainėje užpildymas;
 • kliento sąskaitos sukūrimą svetainėje; arba
 • bet koks bendravimas su klientų aptarnavimo tarnyba.

Kai svetainėje užsakote užsakymą trečiosios šalies vardu, jūs sutinkate bendrauti ir pateiktais duomenimis garantuoti sutikimą su šia privatumo politika.

Šiuos surinktus duomenis (toliau Užsakymo duomenys ) sudaro:

 • Tavo vardas;
 • Tavo vardas;
 • Jūsų gimimo data;
 • Jūsų pašto adresas;
 • Jūsų el. pašto adresas;
 • Jūsų telefono numeris;
 • Tavo šalis;
 • Jūsų PVM mokėtojo kodas Bendrijos viduje.

Kalbant apie mokėjimą, šie duomenys, surinkti dėl mūsų aiškaus prašymo (toliau - duomenys Bankininkystė ") susideda iš jūsų kredito kortelės numerio, galiojimo pabaigos datos ir CVC (arba kriptogramos) žemėlapio gale).

Mes naudojame "GoCardless", kad tvarkytume jūsų pašalinimus. Daugiau informacijos apie tai, kaip "GoCardless" tvarko jūsų asmeninę informaciją ir duomenų apsaugos teises, įskaitant teisę prieštarauti, galite rasti: čia .

Kai kurie užsakymo duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, šalis, el. pašto adresas) ir Banko duomenys sąlygoja sutarties su "AD Tyres" sudarymą. Atitinkamai bet koks susilaikymas nuo Jūsų turima šių duomenų dalis neleis jums baigti užsakymo.

"AD Tyres" automatiškai renkami duomenys

AD Tyres yra surenkamos tam, kad surinktų tam tikrus jūsų duomenis, ypač jums naršant svetainėje automatiškai per savo įrenginį (kompiuterį, planšetinį kompiuterį, mobilųjį telefoną ir kt.). tai duomenys gali būti renkami, net jei nėra užsakymo.

Šiuos duomenis (toliau - Techniniai duomenys ) sudaro:

 • Jūsų IP adresas (identifikavimo numeris, priskirtas jūsų įrenginiui kaip jo ryšio su Internetas);
 • Jūsų MAC adresas (fizinis identifikavimo numeris, saugomas jūsų tinklo kortelėje arba tinklo sąsajoje);
 • Jūsų IMEI numeris (mobiliojo telefono numeris);
 • Jūsų įrenginio operacinė sistema ("Microsoft Windows", "Mac OS X", "Android", "iOS" ir kt.);
 • Jūsų mobiliojo ryšio operatorius;
 • Jūsų interneto paslaugų teikėjas;
 • jūsų naudojama naršyklė ("Internet Explorer", "Google Chrome", "Firefox" ir kt.); arba vėl
 • laiko juosta, kurią naudoja jūsų prietaisas.

Duomenys, automatiškai renkami per jūsų įrenginį, taip pat susideda iš Duomenų apie Jūsų navigacija (toliau Naršymo duomenys ), tokia kaip:

 • puslapius, kuriuose lankėtės;
 • apsilankymo data;
 • laikas, praleistas kiekviename aplankytame puslapyje;
 • jūsų suaktyvintos nuorodos;
 • jūsų peržiūrėti pasiūlymai;
 • produktai, kurių ieškojote;
 • jūsų komandos; arba vėl
 • Jūsų produktų vartojimo įpročiai.

Pagaliau duomenis, surinktus automatiškai per jūsų įrenginį, vis tiek gali sudaryti jūsų duomenys. Geografinės padėties duomenys (toliau - Geografinės padėties duomenys ), kai jūsų įrenginys ir (arba) Jūsų interneto naršyklė nustatyta taip.

Duomenys, perduoti socialiniais tinklais ar kitais paslaugų teikėjais Informacija

AD Tyres gali gauti jūsų duomenis perduodant leidėją socialiniame tinkle ("Facebook", "Twitter" ir kt.) ar kitiems informacinės visuomenės paslaugų leidėjams ypač kai:

 • Jūsų naršymas erdvėje, skirtoje "AD Tyres", ar tam tikro socialinio tinklo svetainėje;
 • Jūs naudojate funkcijas svetainėje, kurios funkcijos būtų susietos su socialiniu tinklu arba kitai informacinės visuomenės tarnybai;
 • sąskaitos kliento sukūrimas, jei nuspręsite užsiregistruoti pervesdami savo Duomenys iš socialinio tinklo (įskaitant "Facebook") ar įmonės paslaugų leidėjo iš informacija (įskaitant "Google").

Šie duomenys yra surinkti "AD Tyres" per socialinius tinklus ar kitus informacinę visuomenę (toliau - paslaugų leidėjų duomenys ) sudaro daugiausia :

 • Jūsų užsakymo duomenys, surinkti atitinkamo paslaugų leidėjo (įskaitant Tu); arba
 • Techniniai duomenys arba Navigacijos duomenys, surinkti atitinkamo paslaugų leidėjo.

Jei norite apriboti šių duomenų rinkimą, kviečiame susisiekti leidėjas paveiktą paslaugą ir (arba) pakeiskite su tuo susijusios jūsų paskyros privatumo nustatymus tarnyba.

Trečiųjų šalių pateikti duomenys

"AD Tyres" gali tekti rinkti jūsų duomenis per trečiąsias šalis, su kuriomis bendrauja "AD Tyres" palaiko teisinius ir (arba) ekonominius santykius, įskaitant:

 • dukterinės įmonės;
 • verslo partneriai; arba vėl
 • kiti nepriklausomi šaltiniai.

Šie duomenys (toliau - trečiųjų šalių duomenys ) visų pirma susideda iš identifikavimo duomenų arba susijusius su atitinkamos trečiosios šalies pasiūlyto produkto ar paslaugos naudojimu, kokie duomenys buvo renkama ir tvarkoma atitinkamos trečiosios šalies.

6. Kaip naudojami jūsų duomenys?

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamos pagrindinės "AD Tyres" atliktų procedūrų savybės apie jūsų duomenis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie tikslus ar susijusius duomenis, "AD Tyres" kviečia susisiekti klientų aptarnavimas jums patogiu būdu, nusiųsdami el. laišką adresu adtyre.com arba cm kampas prieinama kontaktinė forma čia .

Gydymo pavadinimasTikslasTeisinis pagrindimasSusiję duomenys
užsakymas
 • Atsakykite į visus jūsų prašymus pateikti užsakymą
 • Atsižvelkite ir įvykdykite savo užsakymą
sutartis
 • Užsakymo duomenys
sandoris
 • Vykdykite mokėjimo nurodymą
 • Tvarkykite atmestas banko operacijas
sutartis
 • Bankininkystės duomenys
Pretenzijos dėl mokėjimų
 • Tvarkykite visas kortelės turėtojo pretenzijas, naudojamas per mokėjimas įsakymo
sutartis
 • Bankininkystės duomenys (išskyrus ŠVOK)
Aptarnavimas po pardavimo
 • Tvarkykite savo skundus
 • Praneškite apie chartijos ar bendrųjų pardavimo sąlygų pakeitimą
 • Tvarkykite santykius su klientais (užklausos, komentarai ir pasiūlymai) po užsakymo
 • Tvarkykite grąžinimus
sutartis
 • Užsakymo duomenys
 • Bankininkystės duomenys (išskyrus ŠVOK)
Klientų sąskaitos
 • Palengvinkite vėlesnius užsakymus, vengdami jau naujų elementų bendravo su AD Tyres
sutikimas
 • Užsakymo duomenys
 • Bankininkystės duomenys (išskyrus ŠVOK)
Naujienlaiškis
 • Vykdykite mūsų informacinio biuletenio prenumeratą
sutikimas
 • Užsakymo duomenys (el. pašto adresas)
AD Tyres komerciniai pasiūlymai
 • Vykdykite "AD Tyres Products" tiesioginės rinkodaros kampanijas (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email)
Teisėtas susidomėjimas (1)
 • Užsakymo duomenys
 • Techniniai duomenys
 • Naršymo duomenys
 • Paslaugų leidėjo duomenys
 • Trečiųjų šalių duomenys
Tikslinė reklama
 • Pritaikykite reklamos žinutes jūsų poreikiams ir įpročiams, ypač svetainėje
Sutikimas (slapukai)
 • Techniniai duomenys
 • Naršymo duomenys
Vartotojo patirtis
 • Tinkinkite savo svetainės patirtį pagal savo poreikius ir įpročius
 • Pagreitinkite savo naršymą svetainėje
Sutikimas (slapukai)
 • Techniniai duomenys
 • Naršymo duomenys
Geografinė padėtis
 • Pateikiame jums artimiausių surinkimo stočių paieškos įrankį pozicija
sutikimas
 • Geografinės padėties duomenys
statistika
 • Atlikite ir analizuokite statistinius tyrimus
Teisėtas susidomėjimas (2) ir sutikimas (slapukas)
 • Užsakymo duomenys
 • Techniniai duomenys
 • Naršymo duomenys
kokybė
 • Išanalizuokite technines problemas, su kuriomis susiduria naudodamiesi svetaine
 • Aptikti informacinės sistemos anomalijas
Teisėtas susidomėjimas (3)
 • Techniniai duomenys
 • Naršymo duomenys
sukčiavimas
 • Aptikti padirbinėjimą ir technologinį sukčiavimą
Teisėtas susidomėjimas (4)
 • Užsakymo duomenys
 • Techniniai duomenys
 • Naršymo duomenys

(1) Teisėtas interesas yra nurodytas RGPD 47 konstatuojamojoje dalyje, kurioje teigiama: " Gydymas asmens duomenys žvalgybos tikslais gali būti laikomi pateiktais siekiant: reaguoti į teisėtą interesą ". Šis teisėtas interesas apima ir santykių palaikymą įprastas verslas su jumis.

(2) Teisėtas "AD Tyres" interesas yra turėti galimybę įsivertinti ir patobulėti per statistinis įrankis.

(3) Teisėtas AD Tyres interesas yra užtikrinti jos paslaugų kokybę.

(4) Teisėtas "AD Tyres" interesas yra užkirsti kelią sukčiavimui.

7. Kiek laiko saugomi jūsų duomenys?

"AD Tyres" nurodo, kad reikia saugoti duomenis tokia forma, kuri leistų juos identifikuoti už trukmė neviršija to, kas būtina tiems tikslams, kuriems jie yra tvarkomi.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami kiekvieno tipo duomenų saugojimo laikotarpiai pagal Gydymas, kuriam jie naudojami.

duomenysGydymasTinkamumo laikas aktyviojoje duomenų bazėje (1)Tinkamumo laikas tarpiniame archyve (2)
Užsakymo duomenysužsakymas5 metai nuo paskutinio užsakymoN / A
Aptarnavimas po pardavimo5 metai nuo paskutinio užsakymoN / A
Klientų sąskaitos5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie kliento sąskaitos
arba
Iki sutikimo atšaukimo, jei jis įvyko anksčiau
N / A
NaujienlaiškisKol neatsisakysiteN / A
AD Tyres komerciniai pasiūlymai2 metai nuo paskutinio užsakymoN / A
statistika5 metai nuo paskutinio užsakymo10 metų nuo atitinkamų duomenų rinkimo
sukčiavimasN / A10 metų nuo atitinkamų duomenų rinkimo
Bankininkystės duomenys
(išskyrus ŠVOK)
sandorisIki visiško užsakymo apmokėjimoN / A
Pretenzijos dėl mokėjimųN / A13 mėnesių nuo nurašymo dienos
arba
15 mėnesių, jei mokėjimas atidėtas
Aptarnavimas po pardavimoIki pasibaigs terminas, per kurį "AD Tyres" įsipareigoja grąžinti užsakymą (įskaitant užsakymo atšaukimo arba atšaukimo laikotarpis)N / A
Klientų sąskaitos5 metai nuo paskutinio prisijungimo prie kliento sąskaitos
arba
Iki sutikimo atšaukimo, jei jis įvyko anksčiau nei
arba
Iki Bankininkystės duomenų galiojimo pabaigos, jei jie atsirado anksčiau
N / A
Techniniai duomenysAD Tyres komercinis pasiūlymasŽr. SlapukaiN / A
Tiksliniai skelbimai
Vartotojo patirtis
kokybė
statistika
sukčiavimasN / AŽr. Slapukai
Navigacijos duomenysAD Tyres komercinis pasiūlymasŽr. SlapukaiN / A
Tiksliniai skelbimai
Vartotojo patirtis
kokybė
statistika
sukčiavimasN / AŽr. Slapukai
Geografinės padėties duomenysGeografinė padėtisLaikas, kurio reikia artimiausios surinkimo stoties nurodymuiN / A
Paslaugų leidėjo duomenysAD Tyres komerciniai pasiūlymai2 metai nuo kolekcijosN / A
Trečiųjų šalių duomenysAD Tyres komerciniai pasiūlymai2 metai nuo kolekcijosN / A

(1) Aktyvų duomenų bazės išsaugojimą sudaro atitinkamų duomenų išsaugojimas pagrindas naudojami atitinkamam gydymo tikslui.

(2) Tarpinis archyvavimas yra duomenų išsaugojimas tam tikromis sąlygomis priėjimas (i) specialioje archyvo duomenų bazėje, atskirai nuo aktyvios duomenų bazės, su prieiga ribotas tik tiems, kurie yra suinteresuoti žinoti dėl savo funkcijos, (ii) bazėje aktyvus, su sąlyga, kad archyvuoti duomenys bus atskirti loginiu atskyrimu (prieigos teisių ir teisių valdymas), kad jos būtų neprieinamos žmonėms, kurie to neturi daugiau domina susidorojimas su jais.

8. Su kuo dalijamasi jūsų duomenimis?

"AD Tyres" gali dalintis kai kuriais jūsų duomenimis su kitais toliau išvardytais subjektais. Iš viso Šiuo atveju "AD Tyres" dalijasi šiais duomenimis tik tiek, kiek būtina užtikrinti arba jūsų duomenų tvarkymo AD Tyres tikslai arba tikslus tikslus (-ai) ir tikslai teisėti adresai, apibrėžti šio gavėjo.

AD Tyres subrangovai

"AD Tyres" turi dalintis kai kuriais jūsų duomenimis su savo subrangovais, kurie ypač veikia į savo gaminių tiekimo sistemą. Būtina bendrinti savo duomenis su šiais subjektais jūsų užsakymo įvykdymas. "AD Tyres" dalijasi tik tais duomenimis, kurie būtini vykdant subrangovams patikėta misija po to, kai sutartyje garantavo savo įsipareigojimus taip pat didesnis nei tas, kuris nurodytas šioje jūsų duomenų apsaugos politikoje.

Grupės, kuriai priklauso "AD Tyres", subjektai

"AD Tyres" dalinsis kai kuriais jūsų duomenimis su kitais subjektais grupėje, kuriai "AD Tyres" priklauso ypač tam, kad tave geriau pažintų. Šiems kitiems subjektams taikomi panašūs įsipareigojimai iš AD Tyres jūsų duomenims apsaugoti.

Trečiųjų šalių paslaugų leidėjai

"AD Tyres" dalinsis kai kuriais jūsų duomenimis su trečiųjų šalių paslaugų leidėjais, naudojamais struktūra AD Tyres produktų tiekimo per svetainę (socialinių tinklų leidėjai, įmonės paslaugos) iš informacija, šeimininkas ir kt.). Norint dalintis duomenimis su šiais redaktoriais, reikia operacija susijusios trečiųjų šalių paslaugos. "AD Tyres" dalijasi tik tais duomenimis, kurie būtinai naudojami tai trečiųjų šalių paslaugos. "AD Tyres" kviečia peržiūrėti kiekvienos iš jų privatumo politiką leidėjai.

Išskirtiniai atvejai

AD Tyres gali tekti dalintis jūsų duomenimis išimtiniais atvejais: (i) susijungimas, visos ar dalies "AD Tyres" įsigijimas, turto perleidimas ar kita ii) kai tokį atskyrimą nustato įstatymas, reglamentas, teisminė institucija arba kompetentinga administracinė institucija; arba iii) apsaugoti asmens teises ir (arba) saugą, užkirsti kelią ar iš imtis veiksmų dėl neteisėtos ar tariamai neteisėtos veiklos arba ginti teises, nuosavybė ir AD Tyres svetainės saugumas; iv) siekiant įvykdyti ir garantuoti Banko prisiimtus įsipareigojimus AD Tyres, kurios jus domina šios chartijos kontekste

9. Ar jūsų duomenys perduoti už Europos Sąjungos ribų?

Jūsų Duomenys iš esmės tvarkomi ir saugomi Maltos teritorijoje, kurios teritorija yra Europos Sąjungoje.

Tačiau Andoros Kunigaikštystės teritorijoje įsisteigusi bendrovė AD Tyres, esanti už Europos Sąjungos ribų, gali pasiekti šiuos duomenis.

2010 m. spalio 19 d. sprendimu Europos Komisija paskelbė, kad Andora užtikrina tinkamą asmens duomenų, perduodamų iš Europos Sąjungos, apsaugos lygį.

Be to, AD Tyres negali atmesti galimybės, kad Jūsų duomenys bus perduoti į kitas teritorijas, esančias už Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, ir ypač į teritorijas, kuriose asmens duomenų apsaugos lygis yra mažesnis nei Europos Sąjungoje.

Pastaruoju atveju AD Tyres įsipareigoja patikrinti, ar yra priemonių ir imtis atitinkamų veiksmų, kad užtikrintų tinkamą Jūsų duomenų apsaugos lygį, pvz.:

 • atitinkamos šalies Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo;
 • standartines Europos Komisijos sutarties sąlygas arba priežiūros institucijos priimtas standartines sutarties sąlygas, kurias pateikia gavėjas;
 • įmonės vidaus taisyklės;
 • patvirtintas elgesio kodeksas arba patvirtintas sertifikavimo mechanizmas (įskaitant ne ES gavėjo prisiimtą privalomą ir vykdytiną įsipareigojimą taikyti atitinkamas apsaugos priemones) ;
 • administracinis susitarimas arba teisiškai privalomas ir vykdytinas tekstas, sudarytas siekiant sudaryti sąlygas valdžios institucijoms bendradarbiauti.

10. Kaip yra apsaugoti jūsų duomenys?

"AD Tyres" įdiegė fizines, technines, administracines ir organizacines saugumo priemones pritaikytas apsaugoti jūsų duomenis nuo bet kokios prieigos, naudojimo, praradimo, netyčinio sunaikinimo, sugadinimo, skrydis arba neteisėtas ar neteisėtas tokių duomenų platinimas.

Nepaisant nuolatinių pastangų, "AD Tyres" negali įsipareigoti garantuoti rezultatą jūsų saugos požiūriu. Duomenys ir kviečia jus pranešti apie visus aukščiau minėtus sunkumus, kurie jums būtų žinomi.

Norėdami tai padaryti, galite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba jums patogiu būdu, nusiųsdami el. laišką šiuo adresu: adresas cm (a) adtyre.com arba per prieinamą kontaktinę formą čia .

Ši svetainė yra apsaugota "reCAPTCHA", privatumo politika ir naudojimo sąlygos .

11. Kokios yra tavo teisės?

Pagal galiojančius įstatymus, jūs turite toliau nurodytas savo teises duomenys

 • teisė prieiti prie savo duomenų : tai yra galimybė jums gauti AD Tyres Jūsų duomenų, kuriuos tvarko "AD Tyres", kopija ir pagrindinės jų savybės Apdorojimas (Tikslai, Duomenų kategorijos, Gavėjai, Tinkamumo laikas, Jūsų teisės dėl Duomenys, teisė pateikti skundą priežiūros institucijai ir, jei reikia, duomenų rinkimo šaltinis ir automatinis sprendimų priėmimas remiantis jais Duomenys);
 • teisė ištaisyti jūsų duomenis : tai yra galimybė jums gauti iš AD Tyres kaip įmanoma greičiau ištaisyti jūsų duomenis, kurie būtų netikslūs arba atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, neišsamūs;
 • teisė ištrinti jūsų duomenis : tai yra galimybė jums gauti iš AD Tyres kaip įmanoma greičiau ištrinti jūsų duomenis dėl vienos iš priežasčių taip:
  1. šie duomenys nebereikalingi atsižvelgiant į tikslus, kuriems jie buvo skirti surinkti ar kitaip apdoroti;
  2. Jūs atšaukiate savo sutikimą, kuriuo grindžiamas šių duomenų tvarkymas jis kito teisinio pagrindo šiam gydymui nėra;
  3. Jūs prieštaraujate šių duomenų tvarkymui toliau nurodytomis sąlygomis apie jūsų teisė prieštarauti;
  4. Duomenys buvo neteisėtai tvarkomi;
  5. Duomenys turi būti ištrinti, kad įvykdytų teisinę prievolę pagal Europos Sąjungos ar Prancūzijos įstatymai, kuriems taikoma "AD Tyres"; arba
  6. Duomenys buvo surinkti kaip dalis informacija skirtas vaikams.
 • teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų duomenys : tai yra galimybė iš Prieštaraukite duomenų tvarkymui, remiantis "AD Tyres" pagrįsta teisėtu interesu (iš tai apima profiliavimą remiantis šiuo pagrindimu), jei šis gydymas iš tikrųjų nepateisinamas AD Tyres dėl teisėtų ir įtikinamų priežasčių, kurios turėtų viršenybę prieš jūsų interesus, teises ir laisves ar už ieškant, įgyvendinant ar ginant teisines teises.
  Tai taip pat yra galimybė jums prieštarauti gydymui siekiant žvalgymas (y profiliavimas, jei susijęs su tokia apklausa).
  Galiausiai, kalbant apie duomenų tvarkymą statistiniais tikslais, tai yra galimybė prieštarauti toks gydymas dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia padėtimi.
 • teisė apriboti jūsų duomenų tvarkymą : tai yra galimybė kad gautumėte iš AD Tyres apribotą gydymą šiais atvejais:
  1. laikotarpiu, kurio reikia norint patikrinti "AD Tyres" pateiktų duomenų tikslumą, kai Jūs ginčijate šių duomenų teisingumą;
  2. Jūs prieštaraujate duomenų ištrynimui neteisėtai tvarkant, o reikalaujate jų naudojimo apribojimas;
  3. duomenys nebevartojami AD Tyres tvarkant duomenų tvarkymo tikslus, tačiau išlikti reikalingi jums ieškant, įgyvendinant ar ginant teises teisingumas;
  4. tiek laiko, kiek reikia norint sužinoti, ar "AD Tyres" siekia teisėtų pagrindų vyrauti jūsų, kai prieštaravote gydymui tuo pagrindu.
 • teisė į jūsų duomenų perkeliamumą : tokia galimybė jums iš "AD Tyres" gauti jūsų duomenų, pateiktų "AD Tyres", struktūrinį formatą, dažniausiai naudojamas ir mašininiu būdu nuskaitomas ir perduoda šiuos duomenis kitam subjektui (šis perdavimas yra teikia jūsų arba, jei techniškai įmanoma, "AD Tyres") ir kada Done automatinių procesų naudojimas grindžiamas sutikimu ar sutartimi;
 • teisė atsiimti savo sutikimą : tai yra galimybė jums atšaukite savo sutikimą dėl bet kokio jūsų duomenų tvarkymo, kuris buvo atliktas remiantis jūsų išankstinis sutikimas.

Norėdami naudotis aukščiau nurodytomis teisėmis, esate kviečiami prisijungti prie mūsų jums patogiu metu.

 • siųsdami el. laišką adresu: cm (a) adtyre.com
 • užpildę prieinamą kontaktinę formą čia .

Siekdama kuo efektyviau apdoroti jūsų prašymą, "AD Tyres" kviečia jus suformuluoti šį prašymą būdas aiškiai ir išsamiai pridėkite savo asmens tapatybės kortelės kopiją

Jūs taip pat turite:

 • teisė pateikti skundą priežiūros institucijai tai yra iš Galite pateikti skundą kompetentingai priežiūros institucijai, valstybėje narėje, kurioje yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, jūsų darbo vieta arba kur pažeidimas būtų buvęs padarytas, jei manytumėte, kad su jumis susijęs duomenų tvarkymas yra įstatymų pažeidimas.

Kad būtų lengviau naudotis šia teise, žemiau esančioje lentelėje rasite valstybių narių priežiūros institucijos

valstybė narėPriežiūros tarnybaSusisiekite su
VokietijaBundesbeauftragte für den Datenschutz und die InformationsfreiheitHusarenstraße 30
53117 Bona (Vokietija)
Tel. +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Faksas +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
paštastelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
Austrija"Österreichische Datenschutzbehörde"Hohenstaufengasse 3
1010 Wien (Austrija)
Tel. +43 1 531 15 202525, Lietuva Faksas +43 1 531 15 202690, Lietuva dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
BelgijaPrivatumo apsaugos komisija"Rue de la Presse 35" 1000 Briuselis (Belgija)
Tel. +32 2 274 48 00
Faksas +32 2 274 48 10
Commission@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
BulgarijaAsmens duomenų apsaugos komisija2, prof. Tsvetano Lazarovo bulvaras.
Sofija 1592 (Bulgarija)
Tel. +359 2 915 3523, Lietuva Faksas +359 2 915 3525, Lietuva kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
KiprasKomisijos narys, atsakingas už asmens duomenų apsaugąIasonos gatvė,
1082 Nikosija (Kipras)
P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia,
Tel. +357 22 818 456, Lietuva Faksas +357 22 304 565, Lietuva komisaras@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
KroatijaKroatijos asmens duomenų apsaugos agentūraMartićeva 14
10000 Zagrebas (Kroatija)
Tel. +385 1 4609 000
Faksas +385 1 4609 099, Lietuva azop@azop.hr arba info@azop.hr
http://www.azop.hr
DanijaDatatilsynetBorgergade 28, 5
1300 Kopenhaga K (Danija)
Tel. +45 33 1932 00
Faksas +45 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
Ispanija"Agencia de Protección de Datos"C / Jorge Juan, 6 metai 28001 Madridas (Ispanija)
Tel. +34 91399 6200
Faksas +34 91455 5699, Lietuva internacional@agpd.es
https://www.agpd.es
EstijaEstijos duomenų apsaugos inspekcija (Andmekaitse Inspektsioon)"Väike-Ameerika 19" 10129 Talinas (Estija)
Tel. +372 6274 135
Faksas +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/lt
SuomijaOmbudsmeno duomenų apsaugos tarnybaP. O. dėžutė 315
FIN-00181 Helsinkis (Suomija)
Tel. +358 10 3666 700
Faksas +358 10 3666 735, Lietuva žiniosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
PrancūzijaNacionalinė informatikos ir laisvių komisija - CNIL8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Paryžius, "Cedex 02" (Prancūzija)
Tel. +33 1 53 73 22 22
Faksas +33 1 53 73 22 00
netaikoma http://www.cnil.fr
GraikijaGraikijos duomenų apsaugos tarnybaKifisias vid. 1-3, PC 11523,
Ampelokipi Atėnai
Tel. +30 210 6475 600
Faksas +30 210 6475 628, Lietuva susisiekite@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
VengrijaVengrijos duomenų apsaugos komisarasSzilágyi Erzsebet fasor 22 / C
H-1125 Budapest (Vengrija)
Tel. +36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
AirijaDuomenų apsaugos komisarasKanalo namas
Stoties kelias
Portarlingtonas
Co. Laois
"Lo-Call": 1890 25 22 31
Tel. +353 57 868 4800
Faksas +353 57 868 4757, Lietuva info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
ItalijaAsmens duomenų apsaugos duomenų garantas"Piazza di Monte Citorio", 121 žmogus 00186 Roma (Italija)
Tel. +39 06 69677 1
Faksas +39 06 69677 785, Lietuva garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
LatvijaDuomenų valstybinė inspekcijaRežisierė: Sign Sign Plumina
Blaumana str. 11 / 13-15
1011 Ryga (Latvija)
Tel. +371 6722 3131, Lietuva Faksas +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
LietuvaValstybės duomenų apsaugaŽygimantų g. 11-6a
011042 Vilnius (Lietuva)
Tel. + 370 5 279 14 45
Faksas: +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
LiuksemburgasNacionalinė duomenų apsaugos komisija1, Rock'n'Roll Avenue,
L-4361 Esch-sur-Alzette (Liuksemburgas)
Tel. +352 2610 60 1
Faksas +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
MaltaDuomenų apsaugos komisaro biuras2, "Airways" namas Aukštoji gatvė, Sliema SLM 1549 (Malta)
Tel. +356 2328 7100, Lietuva Faksas +356 2328 7198, Lietuva Komisijos narys.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
NyderlandaiĮgalioti asmenis"Prins Clauslaan 60" P. O. dėžutė 93374
2509 AJ Den Haag / Haga (Nyderlandai)
Tel. +31 70 888 8500
Faksas +31 70 888 8501, Lietuva info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
LenkijaAsmens duomenų apsaugos generalinio inspektoriaus tarnyba - GIODOul. "Stawki 2" 00-193 Varšuva (Lenkija)
Tel. +48 22 53 10 440, Lietuva Faksas +48 22 53 10 441, Lietuva kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov.pl
Portugalija"Dissos Protecção de Nacional" - CNPDR. de São. Bento, 148-3 °
1200-821 Lisboa (Portugalija)
Tel. +351 21 392 84 00
Faksas +351 21 397 68 32
geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Čekijos RespublikaAsmens duomenų apsaugos tarnyba"Urad pro ochranu osobnich udaju" Pplk. "Sochora 27" 170 00 Praha 7 (Čekija)
Tel. +420 234 665 111 Faksas +420 234 665 444
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz
RumunijaNacionalinė asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijaB-dul Magheru 28-30 apžvalga 1 sektorius, BUCUREŞTI (Rumunija)
Tel. +40 21 252 5599
Faksas +40 21 252 5757, Lietuva anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
Jungtinė KaralystėInformacijos komisaro biurasVandens juosta, "Wycliffe" namas "Wilmslow" - "Cheshire SK9 5AF" (Jungtinė Karalystė)
Tel. +44 1625 545 745, Lietuva international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
SlovakijaSlovakijos Respublikos asmens duomenų apsaugos biurasHraničná 12 820 07 Bratislava 27 (Slovakija)
Tel. : + 421 2 32 31 32 14
Faksas: + 421 2 32 31 32 34
statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
SlovėnijaKomisijos informacijaZaloška 59
1000 Liubliana (Slovėnija)
Tel. +386 1 230 9730
Faksas +386 1 230 9778
gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
zomšaDatainspektionen"Drottninggatan 29" 5 aukštas
8114 dėžutė 104 Stokholmas (Švedija)
Tel. +46 8 657 6100
Faksas +46 8 652 8652
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. Kaip "AD Tyres" renka duomenis nepilnamečiams?

"AD Tyres" savo svetainėje parduodami produktai nėra skirti nepilnamečiams. Dėl to "AD Tyres" nesusiję su nepilnamečių duomenimis arba negali manyti, kad svetainės lankytojų duomenys arba jos klientai tiesiogiai ar netiesiogiai yra susiję su nepilnamečiais.

13. O slapukai ir kitos panašios sekimo technologijos

"AD Tyres" naudoja slapukus ir kitas panašias technologijas, kurios greičiausiai bus renkamos kai kuriuos jūsų duomenis. Šie slapukai padeda pagerinti jūsų naršymą svetainėje, mums pateikti informaciją apie mūsų svetainės veikimą ir kokybę bei prisidėti prie jos teikimo iš tiksliniai skelbimai.

"AD Tyres" renka jūsų išankstinį sutikimą per antraštę pagrindiniame svetainės puslapyje kada Pirmasis jūsų ryšys su šiais kompiuterio įrankiais. vėl prašo jūsų sutikimo AD Tyres tomis pačiomis sąlygomis, pasibaigus trylikai mėnesių po ankstesnės kolekcijos "Jūsų sutikimą.

AD Tyres Jei norite gauti daugiau informacijos, esate labai raginami apsilankyti jos svetainės "Slapukų" puslapyje.

14. Keletas papildomų elementų socialiniuose tinkluose

Svetainėje naudojami papildiniai ir kitos socialinių tinklų funkcijos, kurias paskelbė trečiųjų šalių įmonės (pvz., pvz. "Facebook" ir kt.).

Jei bendraujate naudodami papildinius (pvz., spustelėdami mygtuką "Patinka" arba "Bendrinti"), kai kurie jūsų duomenys (įskaitant techninius ir navigacijos duomenis) bus perduoti ir įrašytas trečiosios šalies įmonės, naudojančios nagrinėjamą socialinį tinklą, serveryje. Šie duomenys bus tada ją tvarko ši trečiosios šalies įmonė, laikydamasi jos sąlygų, ir nustatant jūsų sąskaitą atviras šiame socialiniame tinkle.

Jei nenorite, kad trečiosios šalies įmonė, valdanti socialinį tinklą, susietų duomenis, kuriuos surinko per svetainę į savo vartotojo sąskaitą, atidarytą aptariamame socialiniame tinkle, turite jums prieš apsilankydami svetainėje atsijungti nuo šio socialinio tinklo

Bet kokiu atveju šių papildinių ar mygtukų naudojimą tvarko šie trečiųjų šalių leidėjai iš socialinius tinklus ir yra išimtinai reglamentuojamos sąlygos, įpareigojančios jus tame socialiniame tinkle, kuriame esate nare. Kviečiame perskaityti šias trečiųjų šalių leidybos kompanijų taikomas sąlygas. socialiniai tinklai.

15. Keletas papildomų geografinės padėties elementų

"AD Tyres" naudoja geografinės vietos duomenis, surinktus per jūsų naršyklę ir (arba) įrenginį, su kuriuo jums patikrinkite svetainę.

Prieiga prie šių duomenų atsiranda nustatant šias priemones. "AD Tyres" kviečia susipažinti su šių priemonių teikėjų konfidencialumas (arba bet kuris kitas susijęs dokumentas) ir (arba) modifikuoti nustatykite šias priemones prieš kreipdamiesi į svetainę tuo atveju, jei nenorite "AD Tyres" melžimo jūsų geografinės padėties duomenys.

16. Kokios yra išorinės jungties suaktyvinimo pasekmės

AD Tyres svetainė greičiausiai jums pasiūlys išorinių hiperteksto nuorodų, nukreipiančių į jus kitas svetaines ar technologines priemones. Prieiga prie šio turinio, aktyvinant išorinius saitus, ne ataskaitos tada daugiau šios chartijos. Todėl esate kviečiami susipažinti su politika, kurią taiko " tai turinį, susijusį su jūsų duomenų apsauga. "AD Tyres" jokiu būdu nėra atsakinga už kolekcija ar Jūsų duomenų tvarkymas iš šio turinio.

17. Kaip jums bus pranešta apie chartijos pakeitimus?

AD Tyres turi periodiškai modifikuoti šią chartiją, visų pirma, kad būtų atsižvelgta į teisiniai pokyčiai, susiję su jūsų duomenų apsauga.

"AD Tyres" informuos jus apie visus pakeitimus ar atnaujinimus, atsiųstu pranešimu jūsų el. pašto adresą ir (arba) akivaizdų pranešimą svetainėje.

18. Kaip susisiekti su mumis?

"AD Tyres" yra jūsų žinioje, kad atsakytų į visus jūsų klausimus apie šią chartiją.

Norėdami susisiekti su mumis, esate kviečiami prisijungti prie mūsų jums patogiu metu:

 • siųsdami el. laišką adresu: cm (a) adtyre.com
 • užpildę prieinamą kontaktinę formą čia .