Pagrindinės pardavimų sąlygos

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, pagal Andoros teisę įsteigta bendrovė, kurios teisinė forma societat limitada unipersonal, kapitalas 1 000 000 eurų, registracijos numeris Andoros juridinių asmenų registre 16339, pagrindinė buveinė yra C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORA (Andoros Kunigaikštystė), (toliau - Pardavėjas) vykdo pagrindinę veiklą – padangų ir susijusių produktų pardavimą MAXI TYRE interneto svetainėje, kurią galima rasti adresu maxityre.lt.

1. APIBRĖŽIMAI

 • BPS reiškia šias Bendrąsias pardavimo sąlygas.
 • Klientas – bet kuris juridinis asmuo, kuris prisijungia prie Svetainės, kad atliktų Užsakymą.
 • Užsakymas – Kliento užsakytas (-i) produktas (-ai) konkretaus pirkimo Svetainėje metu.
 • Svetainė – Pardavėjo interneto svetainė URL adresu www.maxityre.lt.
 • Pardavėjas – preambulėje nurodytas asmuo.
 • Pardavimas – Pardavėjo ir Kliento sudarytas teisinis sandoris, pagal kurį pirmasis įsipareigoja pateikti Užsakymą, o antrasis sumokėti Kainą.

2. DALYKAS IR SUTIKIMAS

BPS taikomos visiems Pardavimams, įvykdytiems Pardavėjo interneto svetainėje, ir jose apibrėžiami Pardavėjo ir Kliento santykiai kiekvieno Užsakymo atveju.

Klientas kiekvieną Užsakymą patvirtina tik tuo atveju, jei iš anksto be apribojimų ir išlygų sutinka su visomis Svetainėje paskelbtomis galiojančiomis BPS, kurios patvirtinamos pažymėjus langelį, esantį teksto "Aš perskaičiau ir be apribojimų bei išlygų sutinku su visomis mano užsakymui taikomomis Bendrosiomis pardavimo sąlygomis", kairėje pusėje. BPS turi būti prieinamos Svetainėje ir persiunčiamos Klientui patvariojoje laikmenoje, kuri pridedama prie gavimo patvirtinimo.

Sutartis laikoma sudaryta tarp šalių nuo tada, kai Pardavėjas patvirtina gavimą.

3. KAINA

Prie kiekvieno produkto pasiūlymo pridedama vieneto kaina eurais, įskaitant visus mokesčius.

Pagal 14 punktą visiems Užsakymams, kurie laikomi įvykdytais toje teritorijoje, kurioje įsisteigęs Pardavėjas, taikomi Andoros Kunigaikštystės įstatymai.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti savo kainas. Klientas informuojamas, kad siūlomų produktų kaina gali kisti kelis kartus per dieną ir yra atnaujinama realiuoju laiku. Užsakymui taikomos kainos, nurodytos Svetainėje galutinio užsakymo patvirtinimo metu, kaip apibrėžta 5.4 punkte.

Kai kurių produktų pasiūlymų atveju Pardavėjas nurodo kainą pagal tiekėjų sąrašą, pateiktą jo partnerių, ir skirtumo su Pardavėjo kaina procentinę dalį. Pardavėjas neužtikrina kainos, nustatytos pagal tiekėjų sąrašą, tikslumo, Klientas privalo patikrinti šią informaciją.

Bendrą Užsakymo kainą sudaro:

 1. bendra Kliento pasirinktų produktų kiekių kainų suma; ir
 2. visos pristatymo išlaidos (išskyrus pristatymo išlaidų pasiūlymą).

4. PRODUKTAI

Pagrindinės produktų savybės ir kainos nurodomos kiekviename Svetainėje skelbiamame produkto pasiūlyme. Ši informacija yra sutartinė informacija su sąlyga, kad yra pakankamos atitinkamų produktų atsargos. Visa kita informacija (įskaitant vizualiuosius vaizdus) nėra sutartinė.

5. UŽSAKYMAS

5.1 Prieiga prie Svetainės

Vieša Svetainė yra prieinama lankytojams visus metus, septynias dienas per savaitę, 24 valandas per parą, išskyrus techninės priežiūros ir atnaujinimo darbų būtinus pertrūkius ir techninius gedimus. Pardavėjas jokiu būdu nėra atsakingas už prieigos prie Svetainės sustabdymą ar nutraukimą, o Klientas aiškiai ir visiškai atsisako visų šiais faktais pagrįstų reikalavimų atlyginti žalą.

5.2 Produktų pasirinkimas

Klientas pripažįsta ir sutinka, kad tik jis pats visiškai atsako už produkto (- ų) paiešką ir pasirinkimą.

Pardavėjas naudoja "TecDoc" katalogą ir gamintojų API tinkamoms transporto priemonėms ir atsarginėms dalims identifikuoti. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už bet kokį šios informacijos netikslumą. Jei atsarginė dalis yra nesuderinama su transporto priemone, Klientas gali pasinaudoti 9 punkte nurodyta atsisakymo teise atsiimti; grąžinimo išlaidas padengia Klientas.

5.3 Kliento paskyros sukūrimas ir naudojimas

Norėdamas užbaigti užsakymą, Klientas turi sukurti savo paskyrą (jei to nepadarė anksčiau) ir pateikti reikiamą informaciją. Klientas įsipareigoja pateikti tikrą ir teisingą informaciją ir informuoti Pardavėją apie visus su ja susijusius pasikeitimus. Pardavėjas negali būti laikomas atsakingu už bet kokias duomenų įvesties klaidas ir jų pasekmes, pavyzdžiui, pavėluotą ir (arba) neteisingą pristatymą. Tokiu atveju visas su Užsakymo persiuntimu susijusias išlaidas padengia Klientas.

Pardavėjas pasilieka teisę nedelsiant deaktyvinti bet kurio Kliento paskyrą, jei pažeidžiamos šios Bendrosios pardavimo sąlygos ir Klientas ar trečiasis asmuo nesąžiningai ar neteisėtai naudojasi paskyra.

Pardavėjas priima sprendimą galutinai panaikinti Kliento paskyrą "Maxi Tyre" platformoje tokiais atvejais:

 1. klientų didmenininkų ar gamintojų vykdomas tiesioginis pardavimas naudojantis Svetaine;
 2. mokėjimo įsipareigojimų neįvykdymas per penkiolika (15) dienų;
 3. paskyros perleidimas kitam naudotojui be išankstinio sutikimo; ir
 4. Kliento konkurencinės veiklos vykdymas Svetainėje, visų pirma tiesioginė rinkodara, naudojantis Svetaine.

Klientas gali deaktyvinti savo paskyrą, pranešdamas Pardavėjui elektroniniu paštu support@maxityre.lt. Pardavėjas deaktyvina paskyrą ne vėliau kaip per 72 valandas nuo el. laiško gavimo.

5.4 Užsakymo patvirtinimas

Patvirtinus savo krepšelį, sukūrus paskyrą, įvedus pristatymo adresą, pasirinkus ir patvirtinus mokėjimą, Kliento prašoma galutinai patvirtinti savo užsakymą paspaudžiant nuorodą "Galutinis užsakymo patvirtinimas".

5.5 Užsakymo atšaukimas

Galutinai patvirtinęs savo Užsakymą, Klientas gali prašyti jį atšaukti, tik jei Užsakymo produktai dar nebuvo perduoti vežėjui.

Norėdamas atšaukti Užsakymą, Klientas turi išsiųsti el. laišką adresu support@maxityre.lt adresu, el. laiško temos eilutėje turi būti nurodyta "SKUBUS UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS", o pagrindinėje dalyje Užsakymo numeris ir, jei atšaukimas yra dalinis, produktai, dėl kurių atšaukiamas Užsakymas. Jei Pardavėjas patenkina atšaukimo prašymą, Klientui grąžinama už Užsakymą sumokėta suma ne vėliau kaip per dešimt (10) darbo dienų nuo Pardavėjo patvirtinimo el. paštu, naudojant tą pačią mokėjimo priemonę, kurią Klientas naudojo Užsakymo metu.

6. MOKĖJIMO SĄLYGOS

Mokėjimas atliekamas nedelsiant padarius Užsakymą. Klientas gali apmokėti užsakymą šiomis mokėjimo priemonėmis:

 • banko kortele, apdorojimo laikotarpis yra viena (1) diena; arba
 • tiesioginiu debetu, apdorojimo laikotarpis – septynios (7) dienos.

Klientas leidžia automatiškai nuskaityti savo užsakymų sumą bet kokiomis mokėjimo priemonėmis, kuriomis galima pasinaudoti paskyroje.

Vėluojant sumokėti (taip pat ir delspinigius), bet kuri laiku nesumokėta suma suteikia teisę reikalauti fiksuoto dydžio 40 eurų kompensacijos sumokėjimo išieškojimo išlaidoms padengti. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pabaigos taikant 10 punktų padidintą ECB bazinę normą be išankstinio įspėjimo.

Po kiekvieno atsiskaitymo bet kokiomis priemonėmis Klientas gauna patvirtinamąjį el. laišką.

Mokėjimas banko kortele:

Pardavėjas priima mokėjimą tik "Visa", "Mastercard" arba "Maestro" banko kortelėmis.

Saugų mokėjimą internetu banko kortele atlieka mokėjimo paslaugų teikėjas.

Visiems mokėjimo banko kortelėmis etapams taikoma HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT mokėjimo sistema, kuri yra visiškai užšifruota ir apsaugota. Naudojamas su banku susietas SSL protokolas (3D saugumo protokolas).

Tai reiškia, kad su užsakymu susijusi informacija ir banko kortelės numeris nėra laisvai platinami internete. Banko kortelės numeris nėra spausdinamas popieriuje, sąskaitoje faktūroje ar kitame sąraše.

Pardavėjas neturi kortelių numerių informacijos. Perdavus mokėjimo operacijas bankui, HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT kortelių numerių nelieka. Niekas neturi prieigos prie pirkėjų banko kortelių duomenų nei elektroniniu, nei spausdintu būdu. Rizika, kad perkant Pardavėjo svetainėje su HIPAY/BRAINTREE/CHECKOU gali būti neteisėtai pasinaudota Kliento banko kortelės numeriu, yra beveik nulinė.

Verslo klientai taip pat gali naudoti Pardavėjo pasirinktą automatinę tiesioginio debeto sistemą GoCardless (gocardless.com). Ši sistema yra visiškai užkoduota.

Klientas visiškai pripažįsta ir sutinka, kad Pardavėjas negali būti atsakingas dėl minėtų mokėjimo sistemų saugumo spragų, už kurias atsako tik šių paslaugų teikėjas.

Atliekant mokėjimus banko kortele, Kliento sąskaita debetuojama iškart atlikus mokėjimą. Banko kortele pateiktas įsipareigojimas sumokėti yra neatšaukiamas. Klientas, pateikdamas banko informaciją Pardavimo metu, suteikia Pardavėjui leidimą nurašyti iš jo sąskaitos sumą, atitinkančia nurodytą kainą. Klientas patvirtina, kad jis yra teisėtas kortelės turėtojas ir turi teisę ja naudotis. Jei įvyksta klaida arba neįmanoma atlikti debito, nurodymas nedelsiant atšaukiamas.

Su nuotolinės prekybos sutartimi susijusią veiklą vykdo AD TYRES International EU, įsikūrusi Level 3 Suite N 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA – bendrovės registracijos numeris OC 1277.

7. NUOSAVYBĖS TEISĖ IR RIZIKOS PERDAVIMAS

Prekės tampa Kliento nuosavybe po Užsakymo patvirtinimo. Todėl Klientas yra visiškai atsakingas už Produktų importą ir įvežimą į paskirties šalį, kurią jis pasirinko išsiuntimui. Klientas kviečiamas pasidomėti galimais jam tenkančiais įsipareigojimais dėl Gaminių įvežimo į minėtą paskirties šalį.

Bet kokia gaminių praradimo ar sugadinimo rizika pereina profesionaliam klientui arba neprofesionaliam klientui nuo nuosavybės teisės perdavimo.

Bet kokia rizika dėl Prekių praradimo ar sugadinimo pereina Vartotojui, kai pastarasis arba jo nurodyta trečioji šalis, išskyrus Pardavėjo pasiūlytą vežėją, fiziškai perima Prekes.

8. PRISTATYMAS

8.1 Pristatymo išlaidos

Perkant bet kokius du (2) identiškus produktus pristatymas nemokamas.

8.2 Pristatymo terminas

Klientas visiškai pripažįsta ir sutinka, kad Pardavėjas jokiu būdu neįsipareigoja dėl Svetainėje nurodytų terminų.

8.3 Nesklandumai dėl pristatytų produktų

Pagal 7 punktą gaminių, dėl kurių pateiktas Užsakymas, praradimo ir sugadinimo rizika pereina Klientui nuo to momento, kai Klientas, vienas iš jo darbuotojų ar atstovų perima produktus pasirašydamas važtaraštį.

Klientas, jo darbuotojas arba atstovas privalo pranešti vežėjui apie visas pristatymo metu padarytas išlygas dėl produktų. Šios išlygos turi būti aiškiai ir tiksliai nurodytos važtaraštyje, kad jos būtų veiksmingos tarp šalių.

Jei užsakyti gaminiai neatitinka reikalavimų arba gauta pakuotė yra netinkamos būklės, Klientas gali atsisakyti priimti užsakymą. Tuomet jis nedelsdamas apie tai praneša Pardavėjui, susisiekdamas su klientų aptarnavimo skyriumi. Klientas turi grąžinti reikalavimų neatitinkančius produktus Pardavėjui, remdamasis Pardavėjo pateikta informacija apie grąžinimo sąlygas. Grąžinimo tokiomis sąlygomis išlaidos Klientui kompensuojamos.

Klientas pripažįsta ir sutinka, kad pardavėjas nepriima jokių sumontuotų ar panadotų produktų.

8.4 Važtaraštis

Vežėjas pateikia Klientui pasirašyti važtaraštį. Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jo, jo darbuotojo ar atstovo pasirašytas važtaraštis yra atitinkamų produktų pristatymo datos įrodymas.

8.5 Specialiosios nuostatos dėl pristatymo Kliento nurodytu adresu

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Užsakymą pristatymo adresu, kurį Klientas nurodė Užsakymo metu. Klientas įsipareigoja Pardavėjui pateikti egzistuojantį, išsamų ir tikslų pristatymo adresą, kur galima ir leidžiama pristatyti Užsakymą. Klientas užtikrina Pardavėjui savo arba tinkamai įgalioto darbuotojo ar atstovo buvimą pristatymo vietoje priimant Užsakymą. Priešingu atveju Pardavėjas negali būti laikomas atsakingu už bet kokį pavėluotą pristatymą. Jei produktai grąžinami dėl nesklandumų, susijusių su adresu, grąžinimo išlaidas padengia tik Klientas.

Jei pristatymo metu Kliento nėra, jis turi susisiekti su vežėju, atsakingu už jo siuntinį, kad susitartų dėl naujos pristatymo datos arba pristatymo į artimiausią saugojimo vietą. Kitu atveju siuntinys bus grąžintas atgal Pardavėjui. Klientas padengia grąžinimo išlaidas, kurios išskaičiuojamos grąžinant Užsakymą.

9. SUTARTIES ATSISAKYMO TEISĖ

Klientas per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo pristatymo dienos gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties nenurodydamas savo sprendimo priežasčių ir nepatirdamas jokių kitų išlaidų, išskyrus nurodytąsias šiame punkte.

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, Klientas informuoja Pardavėją apie savo sprendimą elektroniniu būdu naudodamasis savo paskyra. Pasinaudojęs teise atsisakyti sutarties nurodytomis sąlygomis, Klientas privalo grąžinti užsakytus produktus, dėl kurių atsisakyta sutarties, ne vėliau kaip per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie savo sprendimą dienos.

Pardavėjas grąžina Klientui visą sumokėtą kainą per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo faktinio užsakytų produktų, dėl kurių atsisakoma sutarties, grąžinimo.

Užsakyti produktai turi būti grąžinami originalioje pakuotėje, nesumontuoti, nepanaudoti ar neapgadinti. Kitu atveju Pardavėjas negrąžina Klientui sumokėtos kainos ir pastarajam gali būti taikomas mokestis už grąžinimą.

10. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS IR SENATIES TERMINAS

Pardavėjas, laikydamasis toliau nustatytų sąlygų ir ribų, atsako tik už finansines pasekmes, kurios atsirado dėl tiesioginės ir numatomos žalos, kurią Klientas patyrė dėl įrodytos Pardavėjo kaltės.

Pardavėjas jokiu būdu nėra atsakingas už finansines pasekmes, atsirandančias dėl netiesioginės ar nenumatytos žalos, ir, bet neapsiribojant, už negautą pelną, komercinę žalą, apyvartos ar pelno netekimą, klientų netekimą, galimybės netekimą, prekės įsigijimo kainą ir kt.

Aiškiai nurodoma, kad Pardavėjo atsakomybė Kliento atžvilgiu negali viršyti visos sumos, kurią Klientas faktiškai sumokėjo atitinkamo Pardavimo atveju.

Pardavėjas atsako už sutarties pažeidimą tik vienerius (1) metus nuo atitinkamo pažeidimo padarymo.

11. FORCE MAJEURE

Pardavėjo įsipareigojimų vykdymas automatiškai sustabdomas force majeure atveju, t. y. įvykio, kurio Pardavėjas negali kontroliuoti ir kurio nebuvo galima pagrįstai numatyti sudarant sutartį, ir kurio negalima išvengti atitinkamomis priemonėmis, ir kuris trukdo Pardavėjui įvykdyti savo įsipareigojimus.

Šalys susitaria, kad Pardavėjas jokiu būdu negali būti laikomas atsakingu už savo įsipareigojimų nevykdymą dėl force majeure, ir tokiu atveju neturi būti mokama jokia kompensacija ar bauda. Jei force majeure atvejis trunka ilgiau kaip du (2) mėnesius, kiekviena Šalis gali nutraukti sutartį registruotu laišku su gavimo patvirtinimu.

12. ASMENS DUOMENYS

Klientas pareiškia, kad interneto svetainėje susipažino su konfidencialumo chartija ir ją priėmė.

13. SUTARTIES DOKUMENTAI

Sutartį sudaro šie dokumentai:

 1. šios Bendrosios pardavimo sąlygos;
 2. užsakymo dokumentas;
 3. važtaraštis.

Jei dviejų dokumentų nuostatos prieštarauja arba skiriasi, pirmenybė teikiama didesnio prioriteto dokumento nuostatai (pvz., važtaraštis yra viršesnis už užsakymą, o užsakymas yra viršesnis už Bendrąsias pardavimo sąlygas).

Jokie duomenys, kuriuos Klientas, jo darbuotojas ar atstovas pateikia važtaraštyje, išskyrus jo parašą, nėra laikomi sutartimi, jei Pardavėjas jų nepriima.

Visi paminėti sutarties dokumentai atspindi visus šalių tarpusavio įsipareigojimus. Tokiais dokumentais pakeičiami ir panaikinami bet kokie ankstesni su pardavimu susiję įsipareigojimai, išreikšti žodžiu ar raštu.

14. TAIKYTINA TEISĖ

Sutartinius santykius tarp Pardavėjo ir Kliento Vartotojo, esančio Europos Sąjungos teritorijoje, reglamentuoja valstybės narės, kurioje pastarasis yra įsisteigęs, teisė, atsižvelgiant į apsaugą pagal minėtos valstybės narės vartotojų teisę.

Duomenis, susijusius su Užsakymu, kompiuterizuoja Pardavėjo įstaiga Maltoje, asmens duomenų tvarkymui bus taikomi Maltos teisės aktai.

Bet kokiu kitu klausimu, kuriam netaikomos dvi pirmiau pateiktos sąlygos, papildomai bus taikoma Andoros teisė.