Pagrindinės pardavimų sąlygos

- Galiojanti versija nuo 2023 m. spalio 18 d. -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, Andoros teisės societat limitada unipersonal bendrovė su 1.000.000 eurų įstatiniu kapitalu, įregistruota Andoros prekybos ir įmonių registre po numeriu 16339, turinti PVM mokėtojo kodą LT100010434310, kurios buveinė yra C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Andoros Kunigaikštystė), el. paštas: cm(a)maxityre.com, telefonas: +376 810 888, (toliau vadinama "Pardavėjas") pagrindinė veikla yra padangų ir susijusių produktų pardavimas per interneto svetainę maxityre.lt (toliau vadinama "Svetainė").

Šios bendrosios pardavimo sąlygos skirtos be apribojimų reglamentuoti visų produktų ir paslaugų pardavimus bet kuriam klientui, fiziniam ar juridiniam asmeniui, tiek vartotojui, tiek ne profesionalui ar profesionalui (toliau vadinama "Klientas"), kuris atliko pirkimą Svetainėje, ir apibrėžti sutartinius santykius tarp Pardavėjo ir Kliento.

1. APRAŠYMAI

Visi bendriniai pavadinimai, kurių pirmoji raidė šiame dokumente yra didžioji, turi šiame straipsnyje priskirtą apibrėžimą.

 • Priėmimo Patvirtinimas reiškia atsakymo el. laišką, kurį Pardavėjas išsiunčia Klientui po Kliento Užsakymo patvirtinimo ir kuriame pateikiamas Užsakymo suvestinė, taikomos bendrosios pardavimo sąlygos ir atitinkama Sąskaita faktūra.
 • Užsakymo Forma reiškia Kliento pasirinktų Produktų suvestinę, kurią Klientas pateikia patvirtinimui Svetainėje, siekdamas užbaigti Užsakymą.
 • Pristatymo Kvitas reiškia dokumentą, kurį Klientui perduoda Transporto įmonė pristatydama Užsakymą, prieš Kliento pasirašymą, patvirtinantį Užsakymo pristatymą, taip pat puikų atitinkamo(-ų) Produkto(-ų) būklę ir defektų nebuvimą.
 • Bendrosios pardavimo sąlygos reiškia šias Pardavėjo bendrąsias pardavimo sąlygas, kurioms Klientas turi pritarti atlikdamas savo Užsakymą.
 • Klientas reiškia bet kurį asmenį ar įmonę, veikiantį kaip Vartotojas, Ne Profesionalas ar Profesionalas, kuris naudojasi Svetaine siekdamas atlikti Užsakymą.
 • Užsakymas reiškia Kliento užsakytą(-us) Produktą(-us) kiekvieno pirkimo atveju Svetainėje.
 • Vartotojas reiškia Klientą, fizinį asmenį, kuris veikia tikslais, kurie neįeina į jo komercinės, pramoninės, amatininkų, laisvosios profesijos ar žemės ūkio veiklos sritį.
 • Sutartis reiškia visus sutartinius dokumentus, apibrėžiančius Šalių teises ir pareigas bet kuriai Pardavimui, nurodytus 15 straipsnyje.
 • Pristatymo Data reiškia faktinę Užsakymo Klientui pristatymo datą, nurodytą Pristatymo Kvite.
 • Pristatymo Terminas reiškia maksimalų terminą, nurodytą 8.2 straipsnyje, per kurį Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Užsakymą Klientui.
 • Atsisakymo Terminas reiškia terminą, nurodytą 9 straipsnyje.
 • Sąskaita faktūra reiškia sąskaitą, kurią Klientui išsiunčia Pardavėjas per Priėmimo Patvirtinimą.
 • Force Majeure reiškia atvejį, kai įvykis, kuris yra už skolininko kontrolės ribų, kurio negalima buvo pagrįstai numatyti sudarant Sutartį ir kurio pasekmių negalima išvengti tinkamomis priemonėmis, neleidžia skolininkui įvykdyti savo įsipareigojimo.
 • Tiekėjas reiškia trečiąją šalį, nepriklausančią Sutarčiai, turinčią vieną ar kelis Kliento Užsakymo Produktus.
 • Pristatymas reiškia fizinių ar kontrolės teisių perėmimą į Kliento rankas vienam ar keliems Produktams.
 • Ne Profesionalas reiškia Klientą, juridinį asmenį, kuris neveikia profesionalais tikslais (žr. Profesionalo apibrėžimą žemiau).
 • Produkto Pasiūlymas reiškia pasiūlymą, paskelbtą Pardavėjo atsakomybe viename iš jo kanalų, įskaitant jo Svetainę, skirtą tam tikro Produkto pardavimui, įskaitant nuotrauką, Produkto savybes ir kainą.
 • Šalis(-ės) reiškia, vienaskaitoje, Klientą ar Pardavėją, imtus atskirai, o daugiskaitoje – Klientą ir Pardavėją, imtus kartu.
 • Kaina reiškia bendrą kainą, nurodytą 5 straipsnyje, kurią Klientas įsipareigoja sumokėti už Užsakymą.
 • Produktas(-ai) reiškia padangų ar susijusių produktų (ratlankiai, grandinės ir pan.) asortimentą, kurį Pardavėjas siūlo parduoti Svetainėje.
 • Profesionalas reiškia Klientą, fizinį ar juridinį asmenį, viešąjį ar privačią, kuris veikia tikslais, kurie įeina į jo komercinės, pramoninės, amatininkų, laisvosios profesijos ar žemės ūkio veiklos sritį, įskaitant atvejus, kai veikia vardu arba sąskaita kito profesionalo.
 • Svetainė reiškia Pardavėjo interneto svetainę, prieinamą URL adreso maxityre.lt.
 • Atsisakymo Teisės Turėtojas reiškia asmenį, nurodytą 9 straipsnyje.
 • Transporto įmonė reiškia transporto bendrovę, kurią pasirinko Tiekėjas ar Pardavėjas Užsakymo pristatymui į Kliento nurodytą adresą.
 • Pardavėjas reiškia asmenį, nurodytą Įvade.
 • Pardavimas reiškia teisinį sandorį, sudarytą tarp Pardavėjo ir Kliento, pagal kurį pirmasis įsipareigoja pristatyti Užsakymą, o antrasis – sumokėti Kainą.

2. TIKSLAS IR PRIĖMIMAS

Bendrosios pardavimo sąlygos skirtos be apribojimų reglamentuoti visus Pardavimus, sudarytus per Pardavėjo Svetainę, ir apibrėžti sutartinius santykius tarp Pardavėjo ir Kliento, susijusius su kiekviena Užsakymu.

Bendrosios pardavimo sąlygos turi viršenybę ir pakeičia visus kitus galimus susitarimus, įsipareigojimus, pareiškimus, pažadus, ketinimus, dokumentaciją ar informaciją, kurie buvo pateikti anksčiau tarp Šalių, susijusius su Užsakymu.

Kliento bet kokios Užsakymo patvirtinimas griežtai priklauso nuo išankstinio, be apribojimų ar išlygų, visų sąlygų ir nuostatų, kurios tuo metu galioja Svetainėje esančių Bendrųjų pardavimo sąlygų, priėmimo, kuris pasireiškia pažymint varnele langelį, esantį kairėje nuo užrašo « Aš perskaičiau Paslaugų sąlygas ir privatumo apsaugos taisykles bei sutinku su jomis. ». Šis žingsnis atliekamas po to, kai Klientas turi galimybę patikrinti savo Užsakymo išsamumą ir bendrą kainą bei ištaisyti galimas klaidas prieš patvirtindamas ją, kad išreikštų savo galutinį sutikimą.

Bendrosios pardavimo sąlygos yra prieinamos Svetainėje ir Klientui pateikiamos tvirtame laikmenoje kaip Pripažinimo kvito priedas.

Sutartis laikoma sudaryta tarp Šalių nuo Pardavėjo išsiųsto Pripažinimo kvito momento.

Pardavėjas užtikrina, kad rašytinis Sutarties įrodymas būtų saugomas nuo Sutarties sudarymo momento ir dešimt metų nuo Užsakymo Pristatymo. Klientas gali susipažinti su archyvuota Sutartimi paprastai kreipdamasis į Pardavėją (https://www.maxityre.lt/contact).

Klientas informuojamas, kad Sutarties sudarymas jo atžvilgiu reiškia įsipareigojimą sumokėti Kainą Pardavėjui.

3. PRODUKTAI

3.1 PRODUKTŲ SAVYBĖS

Produktų pagrindinės savybės ir kaina nurodomos kiekvienoje Produktų Pasiūlymoje, paskelbtoje Svetainėje. Šie elementai yra sutartinė informacija, kuri įpareigoja Pardavėją sudarius Sutartį su Klientu ir priklausomai nuo atitinkamų Produktų turimumo atsargose.

Kiekvienas padangos šonas pažymėtas DOT numeriu, sudarytu šitaip:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT: Department Of Transportation
 • B9: Padangos gamyklos kodas, kurioje padanga buvo pagaminta
 • 4W: Gamintojo nustatytas matmenų kodas
 • HWNX: Gamintojo nustatytas pasirinktinis kodas
 • 3903: padangos gamybos data, atitinkanti 2003 metų 39 savaitę.

4. UŽSAKYMAS

4.1 PRIEIGA PRIE SVETAINĖS

Viešoji svetainė yra prieinama visiems lankytojams visus metus, 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą, išskyrus būtinas techninės priežiūros, priežiūros ir atnaujinimo operacijas, kurias Pardavėjas laikys tinkamomis atlikti, ir bet kokius techninius gedimus, kurie nepriklauso nuo Pardavėjo valios.

Visas išlaidas, kurias Klientas patiria užtikrindamas savo prieigą prie Svetainės, apmoka pats Klientas, įskaitant kompiuterinės įrangos, interneto prenumeratos ir bet kokios programinės įrangos išlaidas.

4.2 PRODUKTO ARBA PRODUKTŲ PASIRINKIMAS

Klientas pripažįsta ir sutinka, kad produkto arba produktų paieška ir pasirinkimas yra visiškai ir vienintelė Kliento atsakomybė.

Kad palengvintų Kliento paieškas, Pardavėjas savo Svetainėje pateikia Klientui (i) paieškos juostą, kurioje Klientas gali laisvai įvesti raktažodžius, ir (ii) paieškos įrankį, pagrįstą įvairiomis Produkto savybėmis, kurios nurodytos pasirinkimo sąraše. Šių įrankių veikimo kokybė, naudingumas, išsamumas ir atitikimas nėra garantuojami Pardavėjo.

Klientui priklauso susipažinti su visomis Pardavėjo Svetainėje pateiktomis Produkto Pasiūlymais ir atlikti būtinas paieškas dėl pasirinkto modelio ir konkurencijos, kad įvertintų Produkto Pasiūlymo atitikimą, naudingumą ir tinkamumą savo poreikiams.

Pardavėjas informaciniais tikslais pateikia:

 • TECDOC duomenis apie ryšį tarp transporto priemonės ir dalių;
 • BMF duomenis apie ryšį tarp transporto priemonės, padangų ir ratlankių;
 • gamintojų duomenis apie ryšį tarp transporto priemonių ir grandinių;
 • duomenis apie suderinamumą tarp transporto priemonių ir produktų.

Pardavėjas jokiu būdu negarantuoja šių duomenų atitikimo, tikslumo ar išsamumo, kurie pateikiami tik kaip pagalba produktų paieškai. Klientui priklauso patikrinti, ar pasirinkti Produktai tinka ir atitinka jo transporto priemonę.

Klientas ypač kviečiamas susipažinti su atsiliepimais ir panašiais padangų pasiūlymais, pateiktais po Produkto Pasiūlymu, siekiant įvertinti, ar peržiūrimas Produktas gali patenkinti jo poreikius.

Produkto pasirinkimas atliekamas spustelėjus funkciją "Pridėti į krepšelį" po to, kai pasirinktas reikiamas kiekis.

Ši operacija tik įtraukia pasirinktą Produktą į Kliento krepšelį ir šiame etape nesukuria jokios pirkimo įsipareigojimo.

Kai Klientas mano, kad jo pirkinių pasirinkimas yra baigtas, jam tereikia apsilankyti skiltyje "Krepšelis", kad patikrintų teisingą Produktų ir kiekių pasirinkimą ir susipažintų su bendra jo Užsakymo Kaina.

Prieš galutinai patvirtindamas Užsakymą, Klientas gali bet kada keisti savo krepšelį ir turi galimybę patikrinti savo Užsakymo išsamumą ir bendrą kainą bei ištaisyti galimas klaidas prieš patvirtindamas ją, kad išreikštų savo galutinį sutikimą.

4.3 KLIENTO PASKYROS KŪRIMAS IR NAUDOJIMAS

Norėdamas užbaigti savo Užsakymą, Klientas privalo sukurti asmeninę paskyrą (jei tai nebuvo padaryta ankstesnio Užsakymo metu). Tam Vartotojas ir Ne Profesionalas turi pateikti galiojantį elektroninio pašto adresą ir sukurti slaptažodį bei deklaruoti savo tapatybę, telefono numerį ir adresą. Profesionalas savo ruožtu sukuria "profesionalo paskyrą" pateikdamas galiojantį elektroninio pašto adresą ir sukurdami slaptažodį bei deklaruodami savo vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, telefono numerį ir adresą.

Klientas kviečiamas užpildyti visas naudingas informacijas savo asmeninėje paskyroje, žinant, kad laukai, pažymėti žvaigždute (*), yra privalomi.

Visa Klientų asmeninė informacija renkama ir tvarkoma tikslais ir sąlygomis, nurodytomis 14 straipsnyje žemiau ir Privatumo politikoje.

Klientas įsipareigoja pateikti tikras ir nuoširdžias informacijas ir informuoti Pardavėją apie bet kokius su jomis susijusius pokyčius. Svetainėje prieinama suvestinė pateiktos informacijos. Informacijos nepateikimas lygus atsisakymui sukurti paskyrą ir neleidžia Klientui patvirtinti Užsakymo.

Prisijungimo vardas ir slaptažodis yra griežtai asmeniniai ir konfidencialūs: Klientas draudžiama juos atskleisti trečiajai šaliai arba perduoti. Bet koks Užsakymas, atliktas naudojant šį prisijungimo vardą ir slaptažodį, bus laikomas atliktu Kliento ir atitinkamai įpareigos jį Pardavėjo atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai šis Užsakymas buvo atliktas trečiojo asmens dėl Pardavėjo svetainės saugumo spragos. Klientui priklauso nedelsiant raštu informuoti Pardavėją apie bet kokį jo prisijungimo vardo ir slaptažodžio naudojimą be jo žinios ir apie tai, ką jis sužino.

Klientas gali bet kada ištaisyti įvesties klaidas prašomos informacijos. Pardavėjas negali būti laikomas atsakingas už galimas įvesties klaidas ir iš to kylančias pasekmes, pvz., pristatymo vėlavimą ir/ar klaidą. Šiame kontekste visos išlaidos, susijusios su Užsakymo persiuntimu, bus visiškai Kliento našta.

Asmeninė paskyra leidžia Klientui pasiekti šią informaciją:

 • Jūsų Užsakymai – Klientų aptarnavimas: Svetainėje pateiktų Užsakymų sąrašas;
 • Keisti savo informaciją: Kliento deklaruota asmeninė informacija su galimybe ją bet kada keisti.

Pardavėjas pasilieka teisę nedelsiant ir be kompensacijos išjungti bet kurio Kliento paskyrą, jei pažeidžiamos šios bendrosios sąlygos ir paskyra naudojama sukčiaujant ar neteisėtai Kliento ar bet kurio trečiojo asmens.

Klientas gali išjungti savo paskyrą informuodamas Pardavėją apie savo sprendimą elektroniniu paštu adresu https://www.maxityre.lt/contact. Pardavėjas išjungs paskyrą per maksimaliai septyniasdešimt dvi (72) valandas nuo šio el. laiško gavimo.

4.4 UŽSAKYMO PATVIRTINIMAS

Po to, kai Klientas patvirtina savo krepšelį, sukuria savo paskyrą, įveda pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, jis kviečiamas galutinai patvirtinti savo užsakymą atlikdamas mokėjimą per funkciją "Atlikti saugų mokėjimą". Šios operacijos galiojimas priklauso nuo išankstinio šių bendrųjų pardavimo sąlygų (žr. aukščiau) priėmimo.

Galutinis Užsakymo patvirtinimas reiškia, kad Klientas įsipareigoja sumokėti Kainą Pardavėjui.

Gavęs mokėjimą iš Kliento, Pardavėjas siunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame pateikiama Užsakymo santrauka.

4.5 UŽSAKYMO ATŠAUKIMAS (SUTARTIES NUTRAUKIMO SĄLYGA)

Šis straipsnis yra sutarties nutraukimo sąlyga, nurodanti įsipareigojimus, kurių nevykdymas lems Pardavimo sutarties nutraukimą.

4.5.1 Užsakymo atšaukimas Kliento
 1. Patogumas:
  po galutinio savo Užsakymo patvirtinimo, Klientas turi galimybę savo nuožiūra prašyti jo atšaukimo, su sąlyga, kad Užsakymo Produktai dar nėra paruošimo etape;
 2. Vėlavimas ar atsisakymas pristatyti:
  atveju, kai yra Pardavėjo pristatymo vėlavimas ar atsisakymas, pagal sąlygas ir tvarką, primintas 8.2 straipsnyje;
 3. Atsisakymas:
  atveju, kai yra pasinaudojama atsisakymo teise pagal 9 straipsnio sąlygas;
 4. Atitikties trūkumas:
  atvejais, kai yra atitikties trūkumas, nurodytas 10.2 straipsnyje;
 5. Slėptas defektas:
  atveju, kai yra slėptas defektas, kaip apibrėžta 10.2 straipsnyje; ir
 6. Nepaprastosios aplinkybės:
  atveju, kai Pardavėjas galutinai negali įvykdyti savo įsipareigojimų dėl Nepaprastosios aplinkybės, taikant 13 straipsnį.
4.5.2 Užsakymo atšaukimas Pardavėjo

Pardavėjas gali atšaukti Užsakymą, tai yra nutraukti Pardavimą, šiais atvejais:

 1. Vėlavimas ar mokėjimo nesėkmė:
  jei Klientas nevykdo savo mokėjimo įsipareigojimo pagal 6 straipsnį sąlygas;
 2. Prekių neprieinamumas:
  atveju, kai prekė ar prekės nėra sandėlyje;
 3. Kliento nesėkmė priimant Prekes nurodytu adresu:
  atveju, kai Klientas nepriima Prekių nurodytu adresu pagal 8.5 straipsnio prasmę ir sąlygas;
 4. Force Majeure:
  atveju, kai Klientas galutinai negali įvykdyti savo įsipareigojimų dėl Force Majeure, taikant 13 straipsnį.
4.5.3 Išankstinis įspėjimas

Pardavimo nutraukimas, išskyrus skubos atvejus, turi būti pradėtas nuo nesilaikančios Šalies išankstinio įspėjimo įvykdyti savo įsipareigojimą per protingą laikotarpį, išskyrus šiuos atvejus:

 • atsisakymas dėl patogumo (4.5.1(i) straipsnis);
 • konkrečios prekių pristatymo atsisakymo ir esminės sąlygos, nustatytos pagal 8.2 straipsnį, pristatymo termino nesilaikymo atvejai;
 • atsisakymo teisės naudojimas (4.5.1(iii) straipsnis);
 • prekių neprieinamumas (4.5.2(ii) straipsnis); ir
 • Kliento nesėkmė priimant prekes nurodytu adresu (4.5.2(iii) straipsnis).

Šis išankstinis įspėjimas remiasi šiuo 4.5 straipsniu ir aiškiai nurodo nutraukimo priežastį bei tai, kad jei nesilaikanti Šalis neįvykdys savo įsipareigojimo, kita Šalis turės teisę nutraukti Pardavimą.

Klientas kviečiamas susipažinti su galimomis papildomomis išankstinio įspėjimo sąlygomis, nurodytomis šiose Bendrosiose pardavimo sąlygose, kurios yra sutartos kiekvienam iš aukščiau išvardytų Užsakymo atšaukimo atvejų.

4.5.4 Sutarties nutraukimo formalumai

Šalis, norinti nutraukti Pardavimą, gali tai padaryti:

 • informuodama apie pasinaudojimą nutraukimo atveju;
 • kreipdamasi į teismą.

Atsisakymo teisės atveju aukščiau nurodytas pranešimas atliekamas naudojant atsisakymo formą arba bet kokią kitą nedviprasmišką pareiškimą pagal 9 straipsnio sąlygas.

Kliento patogumo dėlei atšaukimo atveju pranešimas atliekamas Kliento per jo paskyrą, pasirinkus atitinkamą Užsakymą ir pateikiant pretenziją per palaikymo tarnybą naudojant bilietą.

4.5.5 Sutarties nutraukimo momentas

Sutarties nutraukimas įsigalios nuo:

 • pranešimo apie nutraukimą gavimo iš kitos Šalies (išskyrus atvejį, kai Bendrovė tuo tarpu įvykdė savo įsipareigojimus pagal 4.5.1(ii) straipsnį);
 • teismo sprendimo, jei nutraukimas vykdomas teismo tvarka, įsigaliojimo datos.
4.5.6 Sprendimo pasekmės

Galimos grąžinamos sumos grąžinamos šiomis sąlygomis:

 • atsisakant dėl patogumo (4.5.1(i) straipsnis): užsakymo grąžinimas per ne ilgesnį kaip dešimt (10) darbo dienų laikotarpį nuo Pardavėjo patvirtinimo elektroninio laiško, naudojant tą pačią mokėjimo priemonę, kurią Klientas naudojo atlikdamas Užsakymą;
 • atsisakant dėl vėlavimo ar atsisakymo pristatyti (4.5.1(ii) straipsnis): užsakymo grąžinimas pagal 8.2 straipsnio sąlygas;
 • atsisakant po atsisakymo teisės pasinaudojimo (4.5.1(iii) straipsnis): užsakymo grąžinimas pagal 9 straipsnio sąlygas;
 • atsisakant dėl neatitikimo (4.5.1(iv) straipsnis): Pardavėjas grąžina Klientui Vartotojui arba Ne Profesionalui sumokėtą kainą ir grąžinimo išlaidas už vieną ar kelis Produktus iš karto gavęs produktą(-us) ar įrodymą, kad Klientas juos siunčia atgal, ir ne vėliau kaip per keturiolika (14) dienų. Grąžinimas atliekamas naudojant tą pačią mokėjimo priemonę, kurią Klientas Vartotojas arba Ne Profesionalas naudojo sudarydamas Užsakymą, nebent šis išreikštu sutikimu ir bet kuriuo atveju be papildomų išlaidų;
 • atsisakant dėl neprieinamumo atsargose (4.5.2(ii) straipsnis): užsakymo grąžinimas per ne ilgesnį kaip tris (3) darbo dienų laikotarpį nuo Pardavėjo sprendimo elektroninio laiško, naudojant tą pačią mokėjimo priemonę, kurią Klientas naudojo atlikdamas Užsakymą; ir
 • atsisakant dėl Kliento nesėkmės priimant Produktus nurodytu adresu (4.5.2(iii) straipsnis): užsakymo grąžinimas per ne ilgesnį kaip tris (3) darbo dienų laikotarpį nuo Pardavėjo sprendimo elektroninio laiško, naudojant tą pačią mokėjimo priemonę, kurią Klientas naudojo atlikdamas Užsakymą ir atėmus grąžinimo išlaidas bei galimus bandymų pristatyti išlaidas, nurodytas 8.5 straipsnyje.

Pardavimo atsisakymas nepaveiks 21 ir 22 straipsnių, kurie išliks galiojantys tarp Šalių.

5. KAINA

Kiekvienas produkto pasiūlymas yra pateikiamas su vienetine kaina be mokesčių (neskaitant mokesčių). Referencinė valiuta yra: euras.

Laikantis 19 straipsnio žemiau, visos Užsakymai yra taikomi Andoros Kunigaikštystės įstatymams, kurie Užsakymai laikomi atlikti šioje teritorijoje, kurioje įsikūręs Pardavėjas. Dėl šios priežasties Produktų Pasiūlymų kainos neapima galimų aplinkosaugos mokesčių, taikomų už Andoros Kunigaikštystės ribų.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kada keisti savo kainas. Klientas yra informuotas, kad Produktų Pasiūlymų kainos gali keistis kelis kartus per dieną. Užsakymui taikomos tos kainos, kurios buvo pateiktos Svetainėje tuo metu, kai Užsakymas buvo galutinai patvirtintas pagal 4.4 straipsnį.

Kai kurių Produktų Pasiūlymų atveju Pardavėjas suteikia Klientui kainų palyginimo su kai kurių savo konkurentų kainomis įrankį. Norėdamas sužinoti, kada konkurento kaina buvo nustatyta Pardavėjo, Klientas kviečiamas užvesti pelę ant atitinkamos kainos, kad atsirastų teksto burbulas, rodantis konkurento kainos surinkimo datą ir laiką.

Užsakymo Bendra kaina susideda iš:

 • bendrai sumos kainų už Kliento pasirinktų produktų ir paslaugų kiekius; ir
 • galimų siuntimo išlaidų (išskyrus siuntimo išlaidų pasiūlymą su sąlygomis).

6.1 MOKĖJIMAS BANKO KORTELE

Pardavėjas priima tik Visa, Mastercard arba Maestro banko korteles.

Saugus mokėjimas internetu banko kortele atliekamas mokėjimo paslaugų teikėjo.

Visi banko kortelių mokėjimo etapai yra apsaugoti HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT mokėjimo sistema, kuri yra visiškai užšifruota ir apsaugota. Naudojamas protokolas yra SSL, derinamas su bankininkystės elektronika (3D secure protokolas).

Tai reiškia, kad informacija, susijusi su užsakymu, ir banko kortelės numeris internete nekeliauja nešifruotu pavidalu. Banko kortelės numeris nėra spausdinamas ant jokio popieriaus, sąskaitos, kvito ar kito sąrašo.

Pardavėjas nežino kortelių numerių. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT po mokėjimo operacijos perdavimo pardavėjo banke nekaupia kortelių numerių. Taigi, niekas neturi prieigos prie pirkėjų banko kortelių duomenų nei kompiuteriniu būdu, nei spausdintu būdu. Rizika, kad perkant pardavėjo interneto svetainėse, kuriose naudojama HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT sistema, bus pavogtas banko kortelės numeris, yra praktiškai nulinė.

Profesionalai taip pat gali naudoti pardavėjo pasirinktą GoCardless (gocardless.com) automatinio mokėjimo sistemą. Ši sistema taip pat yra visiškai užšifruota.

Atliekant mokėjimus banko kortele, operacija yra nedelsiant nurašoma iš karto po Kliento atliktos apmokėjimo. Įsipareigojimas mokėti, duotas banko kortele, yra negrįžtamas. Pateikdamas savo banko duomenis pardavimo metu, Klientas įgalina Pardavėją nurašyti sumą, atitinkančią nurodytą kainą, iš jo kortelės. Klientas patvirtina, kad jis yra teisėtas kortelės, kuri bus nurašoma, savininkas ir teisėtai turi teisę ja naudotis. Klaidos atveju arba jei neįmanoma nurašyti lėšų iš kortelės, Užsakymas gali būti atšauktas aukščiau nurodytomis sąlygomis.

Nuotolinės prekybos sutarties su AD TYRES INTERNATIONAL EU, įsikūrusios Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - įmonės registracijos numeris OC 1277, susijusios veiklos yra vykdomos.

6.2 MOKĖJIMAS PER PAYPAL

Klientas, norintis atsiskaityti per Paypal (www.paypal.com), turi turėti arba susikurti sąskaitą pas šį tiekėją (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Per Paypal atliekami mokėjimai yra apsaugoti 3D-Secure protokolu. Pardavėjas niekada negauna prieigos prie Kliento banko duomenų.

6.3 MOKĖJIMAS PER BANKO PAVEDIMĄ

Klientas gali atlikti mokėjimą SEPA pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, kurios duomenys yra šie:

Sąskaitos turėtojas: AD Tyres International SLU
IBAN: BE21 9672 1585 7803
BIC (SWIFT-KODAS): TRWIBEB1XXX
Wise.

Kad šis pavedimas būtų įskaitytas Pardavėjo, būtina, kad Klientas pavedimo paskirties lauke arba tam skirtame lauke nurodytų savo Užsakymo numerį. Užsakymo numeris Klientui primenamas SEPA pavedimo puslapyje.

Užsakymas bus apdorotas tik gavus pavedimą ir po jo patvirtinimo. Dėl to pristatymo terminas, kuris buvo paskelbtas, gali keistis priklausomai nuo Jūsų mokėjimo gavimo laiko.

Atliekant mokėjimą banko pavedimu, papildomi banko išrašomi mokesčiai negali būti atimti iš sumos, kurią turi gauti Pardavėjas.

7. NUOSAVYBĖS TEISĖ IR RIZIKOS PEREINAMUMAS

Produktai tampa Kliento nuosavybe patvirtinus Užsakymą. Todėl Klientas yra vienintelis atsakingas už Produktų importą ir įvežimą į pasirinktą siuntimo šalį. Klientui rekomenduojama pasitikrinti galimas jo pareigas, susijusias su Produktų importu į minėtą paskirties šalį.

Visa rizika dėl Produktų praradimo ar sugadinimo perduodama Profesionaliam Klientui nuo nuosavybės teisės perdavimo momento.

Visa rizika dėl Produktų praradimo ar sugadinimo perduodama Vartotojo Klientui tuo momentu, kai jis pats arba jo pasirinktas trečiasis asmuo, kuris nėra Pardavėjo siūlomas vežėjas, fiziškai perima Produktus.

Kai Vartotojas arba Ne Profesionalas patiki Produktų Pristatymą vežėjui, kuris nėra Pardavėjo siūlomas, rizika dėl prekės praradimo ar sugadinimo perduodama Vartotojui ar Ne Profesionalui prekę perdavus vežėjui.

8. PRISTATYMAS

Užsakymo pristatymas vykdomas pagal Kliento, pateikto užsakymo metu, pasirinkimą, pristatant Užsakymą į Kliento nurodytą adresą.

8.1 PRISTATYMO MOKESTIS

Automobilių dalių ir visų kitų prekių siuntimo išlaidos nurodomos krepšelyje.

Kalbant apie padangas, pristatymo išlaidos Klientui netaikomos perkant du (2) identiškus produktus. Perkant po vienetą (automobilių padangas, ratlankius), pristatymo išlaidos tenka Klientui, išskyrus motociklų padangas, kurių siuntimo išlaidos netaikomos nuo pirmosios įsigytos padangos.

8.2 PRISTATYMO TERMINAS

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Užsakymą per maksimaliai trisdešimt (30) dienų nuo Užsakymo patvirtinimo ("Pristatymo Terminas"). Klientas pripažįsta ir be išlygų sutinka, kad joks kitas Svetainėje nurodytas terminas nelaikomas Pardavėjo tvirtu įsipareigojimu Klientui.

Klientui tik informaciniais tikslais pranešama, kad pristatymas paprastai įvyksta per dvi (2) iki aštuonias (8) darbo dienas nuo pilno Užsakymo Kainos apmokėjimo gavimo. Pasirinkus kelis Produktus vienoje Užsakyme, jie gali būti pristatyti ne tą pačią dieną, ir tai negali būti pagrindas Kliento pretenzijoms.

Minėtas Pristatymo Terminas yra sustabdomas šiais atvejais:

 1. mokėjimo vėlavimas;
 2. Kliento nurodyta adreso klaida;
 3. Kliento ar jo įgalioto atstovo nebuvimas, kad priimtų Užsakymą.

Atvejais (i) ir (ii), Pristatymo Terminas pradės galioti iš naujo nuo mokėjimo incidento išsprendimo dienos ir bus pratęstas dar trisdešimčiai (30) dienų.

Atveju (iii), Klientas ir Pardavėjas (arba, jei taikoma, vežėjas) susitars dėl naujos pristatymo datos, kuriai Klientas įsipareigoja, kad jis ar jo atstovas būtų kviestas.

Jeigu Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimo pristatyti Užsakymą per Pristatymo Terminą, Vartotojas arba Ne Profesionalas gali nutraukti Pardavimą, jei, po to, kai Pardavėjui buvo suteiktas papildomas protingas terminas pristatyti Užsakymą ir jis nebuvo įvykdytas per šį terminą.

Pardavimas laikomas nutrauktu, kai Pardavėjas gauna laišką arba raštą, kuriame informuojama apie šį nutraukimą, nebent Pardavėjas būtų įvykdęs savo įsipareigojimus tarp laiko.

Vartotojas arba Ne Profesionalas gali taip pat nedelsiant nutraukti Pardavimą:

 • jei Pardavėjas atsisako pristatyti Užsakymą arba akivaizdu, kad jis nepristatys Užsakymo;
 • jei Pardavėjas nevykdo savo įsipareigojimo pristatyti Užsakymą nustatytą dieną arba po Pristatymo Termino pabaigos ir šis terminas Vartotojui arba Ne Profesionalui yra esminė sutarties sąlyga. Ši esminė sąlyga nustatoma pagal aplinkybes, kurios supa sutarties sudarymą, arba pagal Vartotojo arba Ne Profesionalo išreikštą prašymą prieš sudarant sutartį.

Be galimybės nutraukti Pardavimą, Vartotojas arba Ne Profesionalas gali pasinaudoti bet kuriuo kitu savo nacionalinės teisės numatytu atlyginimu.

Vartotojai ir Ne Profesionalai taip pat kviečiami pasitarti su 4.5 straipsniu dėl nutraukimo.

Šios Vartotojo arba Ne Profesionalo teisės nėra žalingos žalos ir palūkanų skyrimui.

Kai Pardavimas nutraukiamas pagal šį straipsnį, Bendrovė grąžina Vartotojui arba Ne Profesionalui visas sumokėtas sumas ne vėliau kaip per keturiolika (14) dienų nuo dienos, kai Pardavimas buvo atšauktas.

8.3 SUNKUMAI DĖL PRISTATYTŲ PRODUKTŲ

Klientas, jo įgaliotas asmuo ar atstovas privalo patikrinti Produktų būklės atitikimą pristatymo metu, net jei pristatymas vyksta jo namuose. Klientas pats atsako už tai, kad informuotų ir nurodytų savo įgaliotiems asmenims ar atstovams, kaip tikrinti Produktų atitikimą.

Klientas, jo įgaliotas asmuo ar atstovas privalo pranešti Transporto įmonei visas pastabas dėl Produktų pristatymo metu. Šios pastabos turi būti aiškiai ir tiksliai nurodytos Pristatymo Kvite.

Jeigu Užsakymo Produktai neatitinka reikalavimų arba jei gautas siuntinys yra pažeistas, Klientas gali atsisakyti Pristatymo. Tada jis privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, susisiekdamas su klientų aptarnavimo tarnyba per bilietų sistemą.

Esant nesuderinamumo trūkumui, taikomos toliau pateikto 10.3 straipsnio nuostatos.

Jeigu siuntinys pažeistas ir atsisakoma jo priimti, bus atidarytas ginčas su Užsakymo Produktų Transporto įmone. Klientui bus paprašyta pateikti pažeisto siuntinio patvirtinimą su data ir parašu, kad būtų galima atidaryti ginčą.

Ginčų su Transporto įmone sprendimo terminas yra mažiausiai dešimt (10) darbo dienų ir gali užtrukti iki keturių (4) savaičių nuo jų atidarymo. Šie terminai yra nurodyti Pardavėjo remiantis jo patirtimi ir jokie būdu negali būti laikomi privalomais.

Šių nuostatų taikymas vyksta nedarant poveikio visiems kitiems Kliento teisių gynimo būdams, kuriuos jis turi pagal taikomą teisę.

8.4 PRISTATYMO KVITAS

Vežėjas įteikia Klientui pasirašytiną Pristatymo kvitą, kuriame aiškiai nurodoma galimybė pateikti pastabas, ypač esant akivaizdiems Prekių defektams arba nesant pridėtos naudojimo instrukcijos.

Klientas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, jo įgaliotas asmuo ar atstovas pasirašant tokią Pristatymo kvitą patvirtina neabejotiną įrodymą apie visos Užsakymo ar, atveju kai prekės iš tos pačios Užsakymo pristatomos atskirai, šios pristatymo metu gautų Prekių Pristatymo datą.

8.5 SUNKUMAI PRISTATANT PREKES

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Užsakymą į pristatymo adresą, kurį Klientas nurodė pateikdamas Užsakymą. Šiuo atveju Klientas įsipareigoja pateikti Pardavėjui egzistuojantį, pilną ir tikslų pristatymo adresą vietoje, kur Užsakymo pristatymas yra įmanomas ir leidžiamas.

Kliento pateikto pristatymo adreso klaidos atveju, bet koks jo pakeitimas sukels iš naujo siuntimo išlaidas. Šios išlaidos, sudarančios penkiolika (15) eurus, bus apmokestinamos Kliento ir išrašytos Pardavėjo.

Klientas garantuoja Pardavėjui savo buvimą vietoje, arba įgaliotojo atstovo arba atstovo, kuris tinkamai įgaliotas, buvimą, kad galėtų priimti Užsakymą. Priešingu atveju Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį pristatymo vėlavimą.

Jei Klientas bus išvykęs pristatymo metu, jis turės susisiekti su Transporto įmone, atsakinga už jo siuntą, kad susitartų dėl naujos pristatymo datos arba atsiėmimo artimiausiame sandėlyje.

Antro bandymo pristatyti prekes bus apmokestintas trys (3) eurų mokestis už bandymą pristatyti iš naujo Pardavėjo naudai.

Jei Klientas nesusisieks su Transporto įmone nustatytu laiku, siuntos bus grąžintos atgal į Pardavėjo sandėlius, kuris praneš apie Užsakymo atšaukimą ir Pardavimo nutraukimą gavęs grąžintą siuntą.

Grąžinimo išlaidos, trisdešimt (30) eurai už kiekvieną siuntą, bus išimtinai Kliento atsakomybė.

Grąžinimo išlaidos, taip pat galimi išlaidos už pakartotinį pristatymą, bus atimti iš Užsakymo grąžinimo sumos.

8.6 UŽSTATO PRODUKTAI

Kai kurie Produktai gali būti užstato. Jie turi specialų užrašą "Užstato detalė pagal standartinį keitimą" jų techninėje specifikacijoje.

Užstato produktų kaina apima detalės kainą ir užstatą, tai yra sumą, kurią gamintojas prašo, siekdamas užtikrinti, kad senos atsarginės dalys būtų grąžintos jų atnaujinimui ir perdirbimui.

Gavęs naują Produktą, Klientas privalo per maksimaliai trisdešimt (30) dienų nuo naujo Produkto gavimo grąžinti naudotą Produktą Pardavėjui į jo nurodytą adresą užstato produktų grąžinimui. Priešingu atveju, Klientas negalės gauti jokio užstato grąžinimo.

Grąžinamas Produktas turi būti lygiavertis, pilnas ir įdėtas į naujo Produkto pakuotę. Siuntimo išlaidas apmoka Klientas.

Gavęs naudotą Produktą, Pardavėjas per maksimaliai penkiolika (15) dienų grąžina Klientui užstato sumą, priklausomai nuo to, ar naudotas Produktas atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus.

Grąžinimas atliekamas naudojant tą pačią mokėjimo priemonę, kurią Klientas naudojo naujo Produkto pirkimui.

9. ATŠAUKIMO TEISĖ

9.1 ATŠAUKIMO TEISĖS TURĖTOJAS

Atšaukimo teisės ("Atšaukimo Teisės Turėtojas") turi Klientas Vartotojas, kai Sutartis sudaroma nuotoliniu būdu, po telefoninio pardavimo arba už įmonės ribų.

9.2 ATŠAUKIMO TERMINAS

Atšaukimo teisės turėtojas turi keturiolikos (14) dienų (toliau – "Atšaukimo terminas") terminą pasinaudoti savo atšaukimo teise be būtinybės motyvuoti savo sprendimą arba nešti kitas išlaidas, išskyrus šiame straipsnyje paminėtas išlaidas.

Atšaukimo terminas prasideda nuo prekė(s) gavimo dienos Atšaukimo teisės turėtojo arba trečiojo asmens, kurį jis yra paskyręs, o ne vežėjo, pusės. Jei Sutartis sudaroma ne įstaigos patalpose, Atšaukimo teisės turėtojas gali pasinaudoti savo atšaukimo teise nuo Sutarties sudarymo momento.

Jeigu vykdomas Pardavimas su keliais atskirai pristatomais Produktais arba Pardavimas su Produkto, kuris sudarytas iš kelių partijų arba dalių, kurių pristatymas yra išdėstytas per nustatytą laikotarpį, atveju, Atšaukimo terminas prasideda nuo paskutinio Produkto arba partijos arba dalies gavimo dienos.

Jeigu Užsakymas numato reguliarią Produktų pristatymą per nustatytą laikotarpį, Atšaukimo terminas prasideda nuo pirmojo Produkto gavimo dienos.

Sutarties sudarymo diena arba Produkto gavimo diena nėra įskaičiuojama į Atšaukimo terminą. Atšaukimo terminas pradeda bėgti nuo pirmosios valandos pirmosios dienos pradžios ir baigiasi paskutinės valandos paskutinės dienos pabaigoje. Jei Atšaukimo terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį arba švenčių arba nedarbo dieną, jis pratęsiamas iki pirmosios po jo einančios darbo dienos.

9.3 ATŠAUKIMO TEISĖS NAUDOJIMAS

Norėdamas pasinaudoti atšaukimo teise, Atšaukimo Teisės Turėtojas informuoja Pardavėją apie savo sprendimą atsisakyti pirkimo, iki Atšaukimo Laikotarpio pabaigos, atsiųsdamas Pardavėjui užpildytą formą čia prieinamą (ir pateiktą šių sąlygų pabaigoje), arba bet kokią kitą deklaraciją, kurioje aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšta noras atsisakyti pirkimo, siunčiamą el. paštu (https://www.maxityre.lt/contact).

Įrodymų, kad atšaukimo teisė buvo pasinaudota, našta tenka Atšaukimo Teisės Turėtojui.

9.4 PREKĖ(S) GRĄŽINIMAS

Atšaukimo Teisės Turėtojas grąžina arba perduoda prekę(-es) Pardavėjui arba asmeniui, kurį šis paskyrė, be nereikalingo delsimo ir ne vėliau kaip per keturiolika (14) dienų nuo sprendimo atsisakyti pirkimo pranešimo, nebent Pardavėjas pasiūlo pats atsiimti prekę(-es).

Atšaukimo Teisės Turėtojas apmoka tik tiesiogines prekės(-ių) grąžinimo išlaidas.

Atšaukimo teisės turėtojas gali arba pats organizuoti prekė(s) grąžinimą, tiesiogiai padengdamas susijusias išlaidas, arba paprašyti Pardavėjo, jei šis sutinka, perimti šį grąžinimą, kuris bus atskaičiuotas iš Atšaukimo teisės turėtojo sumokėtos sumos, įvertinus trisdešimt (30) eurus už straipsnį (laukiant patvirtinimo iš vežėjo).

Atšaukimo Teisės Turėtojo atsakomybė gali būti patraukta tik dėl prekės(-ių) vertės sumažėjimo, kuris atsirado dėl tokių manipuliacijų, kurios nebuvo būtinos nustatyti prekės prigimtį, savybes ir tinkamą veikimą.

6. FINANSINĖS SĄLYGOS

Mokėjimas yra reikalaujamas nedelsiant po Užsakymo, kurį Pardavėjas apdoros tik gavęs visą Kliento atliktą mokėjimą.

Jei per tris (3) dienas po Užsakymo patvirtinimo Pardavėjas negauna Kainos mokėjimo, Klientas gauna Pardavėjo pranešimą su reikalavimu sumokėti Kainą per papildomus keturis (4) dienas. Jei to nepadarys, Pardavėjas gali atšaukti Užsakymą ir taip nutraukti Pardavimą.

Klientas gali atsiskaityti už savo užsakymą šiais mokėjimo būdais:

 • banko kortele;
 • SEPA pavedimu (su galimybe automatiškai atlikti mokėjimus Profesionalams).

Klientas prisiima visas pasekmes, susijusias su klaidomis įvedant duomenis mokėjimo procedūros metu, ir bet kokių mokėjimo priemonių anomalijų ar gedimų.

Pardavėjas gali reikalauti, kad bet kuris Profesionalus Klientas sumokėtų delspinigius, kurie tampa privalomi dieną po mokėjimo termino. Delspinigių palūkanų norma bus lygi paskutinės Europos Centrinio Banko refinansavimo operacijos palūkanų normai padidintai 10 procentinių punktų. Taikoma norma pirmajam metų semestrui yra norma, galiojanti sausio 1 d. atitinkamais metais. Antrajam metų semestrui taikoma norma yra norma, galiojanti liepos 1 d. atitinkamais metais. Delspinigiai yra reikalaujami be priminimo.

Be to, bet kuris Profesionalus Klientas, kuris vėluoja atlikti mokėjimą, bus skolininkas Pardavėjui, ir privalės sumokėti fiksuotą atlyginimą už išieškojimo išlaidas, kurio suma yra keturiasdešimt eurų (40,00 €). Kai išieškojimo išlaidos viršija šios fiksuotos atlyginimo sumos dydį, Pardavėjas gali reikalauti papildomo atlyginimo, pateikdamas įrodymus. Tačiau Pardavėjas negali reikalauti šių atlyginimų, jei atidaryta apsaugos, restruktūrizavimo ar teismo bankroto procedūra draudžia sumokėti skolą, kuri jam priklauso, jos terminui pasibaigus.

Jeigu įvyksta nesėkmingas mokėjimo nurašymas, bet kuris Profesionalus Klientas sutinka automatiškai ištaisyti neapmokėtas sąskaitas naudojant savo įmonės banko kortelę.

Po kiekvieno atsiskaitymo, nepriklausomai nuo jo būdo, Klientas gauna patvirtinimo elektroninį laišką.

9.5 GRĄŽINIMO IŠMOKĖJIMAS

Kai yra pasinaudojama atsisakymo teise, Pardavėjas grąžina Visą sumą, kurią sumokėjo Atsisakymo Teisės Turėtojas, įskaitant pristatymo mokesčius, be nepagrįsto delsimo ir ne vėliau kaip per keturiolika (14) dienų nuo dienos, kai jis buvo informuotas apie Atsisakymo Teisės Turėtojo sprendimą atsisakyti.

Nepaisant aukščiau išdėstyto, kai Pardavėjas nepasiūlo pats atsiimti Prekė(s), Pardavėjas gali atidėti grąžinimo išmokėjimą iki Prekė(s) atsiėmimo arba iki Atsisakymo Teisės Turėtojas pateikia siuntimo įrodymą, priimant ankstesnį iš šių dviejų įvykių datą.

Pardavėjas atlieka šį grąžinimą naudodamas tą pačią mokėjimo priemonę, kurią Atsisakymo Teisės Turėtojas naudojo pradiniam sandoriui, išskyrus atvejus, kai Atsisakymo Teisės Turėtojas aiškiai sutinka naudoti kitą mokėjimo būdą ir jei grąžinimas nesukelia jokių išlaidų Atsisakymo Teisės Turėtojui.

Pardavėjas nėra įpareigotas grąžinti papildomų išlaidų, jei Atsisakymo Teisės Turėtojas aiškiai pasirinko brangesnį pristatymo būdą nei standartinį pristatymo būdą, kurį siūlo Pardavėjas.

9.6 PASEKMĖS

Atsisakymo teisės pasinaudojimas nutraukia Šalių įsipareigojimą arba vykdyti Nuotolinį sutartį arba Sutartį ne prekybos patalpose, arba ją sudaryti, kai Atsisakymo Teisės Turėtojas pateikė pasiūlymą. Nuotolinės pagrindinės sutarties arba sutarties ne prekybos patalpose atsisakymo teisės pasinaudojimas automatiškai nutraukia bet kokį šalutinį kontraktą be jokių išlaidų Atsisakymo Teisės Turėtojui, išskyrus tas, kurios numatytos šiame straipsnyje.

10. GARANTIJOS

Bet kokios šiame Straipsnyje numatytos garantijos įgyvendinimui reikia kreiptis į Pardavėją šiuo URL adresu:

https://www.maxityre.lt/contact

10.1 IŠANKSTINIS ĮSPĖJIMAS

Klientas privalo įsitikinti, kad užsakomi Produktai atitinka jo transporto priemonės gamintojo nurodymus.

Klientas taip pat privalo laikytis gamintojo nurodymų ir rekomendacijų, susijusių su transporto priemonės sauga ir patikimumu, ypač kalbant apie padangų ir ratlankių dydį, padangų pripūtimą ir slėgį, taip pat padangų montavimo ir saugojimo sąlygas.

Nė viena iš šiame straipsnyje nurodytų garantijų neapima defektų, atsiradusių dėl montavimo klaidos, nei dėl Produktų įprasto nusidėvėjimo, nei pasekmių, atsiradusių dėl netinkamo Produktų naudojimo, nei Produktų pažeidimo dėl Kliento ar jo įgalioto asmens neatsargumo.

10.2 ATITIKTIES GARANTIJA

10.2.1 Produktų atitiktis

Pardavėjas pristato Klientui Vartotojui Produktus, kurie atitinka reikalavimus, išdėstytus straipsniuose 10.2.2, 10.2.3 ir 10.2.4.

10.2.2 Subjektyvūs atitikties kriterijai

Kad Produktai atitiktų Pardavimo sutartį, jie, esant reikalui, turi:

 • atitikti aprašymą, tipą, kiekį ir kokybę, taip pat turėti funkcionalumą, suderinamumą, sąveiką ir kitas savybes, kaip numatyta Pardavimo sutartyje;
 • būti pritaikyti konkrečiai paskirčiai, kurios ieško Vartotojas ir kurią jis pranešė Pardavėjui ne vėliau kaip sudarant Pardavimo sutartį ir kurią Pardavėjas priėmė;
 • būti pristatyti su visais priedais ir visomis instrukcijomis, įskaitant montavimo instrukcijas, kaip numatyta Pardavimo sutartyje; ir
 • būti tiekiami su atnaujinimais, kaip numatyta Pardavimo sutartyje.
10.2.3 Objektyvūs atitikties kriterijai

(i) Be visų sutartyje numatytų atitikties reikalavimų įvykdymo, Produktai privalo:

 1. būti tinkami paskirtims, kurioms paprastai būtų naudojamos to paties tipo prekės, atsižvelgiant, jei reikia, į bet kokias galiojančias Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės nuostatas, taip pat į visas esamas technines normas arba, jei tokių techninių normų nėra, į konkrečios srities taikomus elgesio kodeksus;
 2. jei taikoma, atitikti pavyzdžio ar modelio, kurį pardavėjas pateikė Vartotojui prieš sudarant sutartį, kokybę ir atitikti šio pavyzdžio ar modelio aprašymą;
 3. jei taikoma, būti pristatytiems su priedais, įskaitant pakuotę ir montavimo ar kitas instrukcijas, kurių Vartotojas pagrįstai gali tikėtis gauti; ir
 4. būti tokio kiekio ir turėti tokias savybes bei kitas charakteristikas, įskaitant ilgaamžiškumą, funkcionalumą, suderinamumą ir saugumą, kurios yra įprastos to paties tipo prekėms ir kurių Vartotojas pagrįstai gali tikėtis, atsižvelgiant į Produktų pobūdį ir atsižvelgiant į bet kokius viešus pareiškimus, kuriuos pardavėjas ar kiti asmenys, esantys aukščiau grandinėje ar veikiantys pardavėjo ar tokių asmenų vardu, įskaitant gamintoją, ypač reklamose ar ant etiketės, padarė.

(ii) Pardavėjas nėra įpareigotas laikytis (i) punkte d) nurodytų viešų pareiškimų, jei jis įrodo:

 1. kad jis nežinojo ir pagrįstai negalėjo žinoti atitinkamo viešo pareiškimo;
 2. kad sutarties sudarymo metu viešas pareiškimas buvo ištaisytas tokiu pačiu būdu, kaip buvo padarytas tas pareiškimas, arba panašiu būdu; arba
 3. kad sprendimas pirkti Produktus negalėjo būti paveiktas viešo pareiškimo.

(iii) Nėra atitikties trūkumo (i) prasme, jei pirkimo sutarties sudarymo metu Vartotojas buvo konkrečiai informuotas, kad Produktų tam tikra savybė nukrypsta nuo (i) numatytų objektyvių atitikties kriterijų, ir Vartotojas aiškiai ir atskirai sutiko su šiuo nukrypimu sudarydamas pirkimo sutartį.

10.2.4 Netinkamas Produktų įdiegimas

Visi atitikties trūkumai, kurie yra rezultatas netinkamo Produktų įdiegimo, laikomi Produktų atitikties trūkumais, jei:

 1. įdiegimas yra Pardavimo sutarties dalis ir jį atliko Pardavėjas arba jo atsakomybės ribose; arba
 2. įdiegimą turėjo atlikti Vartotojas, jį atliko pats Vartotojas ir netinkamas įdiegimas yra dėl trūkumų Pardavėjo pateiktose įdiegimo instrukcijose.
10.2.5 Pardavėjo atsakomybė

Pardavėjas atsako prieš Vartotoją už bet kokius atitikties trūkumus, kurie egzistavo Produktų pristatymo metu ir kurie pasireiškia per dvejų (2) metų laikotarpį nuo to momento, nepaisant ilgesnio termino, numatyto Vartotojo nacionalinėje teisėje, kurį Vartotojas kviečiamas pasitikrinti.

10.2.6 Įrodymų našta

Visi atitikties trūkumai, kurie pasireiškia per vienerių (1) metų laikotarpį nuo Produktų pristatymo momento, laikomi egzistavusiais Produktų pristatymo metu, išskyrus atvejus, kai įrodoma priešingai, arba jei tokia prezumpcija nesuderinama su Produktų prigimtimi ar atitikties trūkumo pobūdžiu. Minėtas terminas taikomas nepaisant ilgesnio termino, numatyto Vartotojo nacionalinėje teisėje, kurį Vartotojas kviečiamas pasitikrinti.

10.2.7 Pranešimas

Vartotojo nacionalinė teisė gali numatyti, kad norint pasinaudoti savo teisėmis, Vartotojas turi informuoti Pardavėją apie atitikties trūkumą per tam tikrą laikotarpį nuo defekto pastebėjimo dienos. Vartotojas kviečiamas pasitikrinti savo nacionalinę teisę šiuo klausimu.

10.2.8 Vartotojo teisės dėl prekių atitikties trūkumo

(i) Esant prekių atitikties trūkumui, Vartotojas turi teisę reikalauti, kad prekės būtų pritaikytos atitikčiai, taikyti proporcingą kainos mažinimą arba nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį pagal šiame straipsnyje nustatytas sąlygas.

(ii) Siekdamas gauti prekių atitikties pritaikymą, Vartotojas gali pasirinkti tarp remonto ir pakeitimo, nebent pasirinktas būdas būtų neįmanomas arba, palyginti su kitu būdu, reikštų Pardavėjui nesantį proporcingą išlaidų padidėjimą, atsižvelgiant į visas aplinkybes, ypač į:

 1. vertę, kurią prekės turėtų neturėdamos atitikties trūkumo;
 2. atitikties trūkumo svarbą; ir
 3. galimybę pasirinkti kitą būdą be didelio nepatogumo Vartotojui.

(iii) Pardavėjas gali atsisakyti pritaikyti prekes atitikčiai, jei remontas ir pakeitimas yra neįmanomi arba kai tai reikštų Pardavėjui nesantį proporcingą išlaidų padidėjimą, atsižvelgiant į visas aplinkybes, ypač į (ii) punktuose a) ir b) nurodytas.

(iv) Vartotojas turi teisę arba gauti proporcingą kainos mažinimą pagal 10.2.8 straipsnį, arba nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį pagal 10.2.9 straipsnį, kiekvienu iš šių atvejų:

 1. Pardavėjas neatliko remonto ar pakeitimo arba, jei reikia, neatliko remonto ar pakeitimo pagal 10.2.6 straipsnio (ii) ir (iii) punktus, arba Pardavėjas atsisakė pritaikyti prekes atitikčiai pagal šio straipsnio (iii) punktą;
 2. atitikties trūkumas pasireiškia nepaisant Pardavėjo bandymo pritaikyti prekes atitikčiai;
 3. atitikties trūkumas yra toks rimtas, kad pateisina nedelsiant taikyti proporcingą kainos mažinimą ar nedelsiant nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį; arba
 4. Pardavėjas pareiškė, arba iš aplinkybių aiškiai matyti, kad Pardavėjas nepritaikys prekių atitikčiai per protingą laikotarpį arba be didelio nepatogumo Vartotojui.

(v) Vartotojas neturi teisės nutraukti sutarties, jei atitikties trūkumas yra tik nedidelis. Įrodymų naštą dėl atitikties trūkumo nedidelio ar didelio pobūdžio tenka Pardavėjui.

(vi) Vartotojas turi teisę sustabdyti likusios kainos ar jos dalies mokėjimą, kol Pardavėjas įvykdys jam pagal garantiją tenkančias pareigas. Dėl teisės sustabdyti mokėjimą gali būti nustatytos specialios sąlygos pagal Vartotojo nacionalinę teisę, kurią Vartotojas raginamas pasitarti.

(vii) Vartotojo nacionalinė teisė gali reglamentuoti klausimą, ar ir kokia apimtimi Vartotojo prisidėjimas prie atitikties trūkumo įtakoja jo teisę į atlyginimą. Todėl Vartotojas raginamas pasitarti su savo nacionaline teise šiuo klausimu.

10.2.9 Produktų taisymas arba keitimas

(i) Taisymas arba keitimas atliekamas:

 1. be mokesčių;
 2. per protingą laikotarpį nuo momento, kai Pardavėjas buvo informuotas vartotojo apie atitikties trūkumą; ir
 3. nesukeliant didelio nepatogumo Vartotojui, atsižvelgiant į Produktų pobūdį ir Vartotojo siekiamą naudojimą.

(ii) Kai reikia pašalinti atitikties trūkumą taisant arba keičiant Produktus, Vartotojas pateikia Produktus Pardavėjui. Pardavėjas perima pakeistus Produktus savo išlaidomis.

(iii) Kai taisymui reikia pašalinti Produktus, kurie buvo įdiegti atsižvelgiant į jų prigimtį ir paskirtį prieš atsirandant atitikties trūkumui, arba kai šie Produktai turi būti pakeisti, įsipareigojimas taisyti arba keisti Produktus apima netinkamų Produktų pašalinimą ir pakeistų arba sutaisytų Produktų įdiegimą, arba pašalinimo ir įdiegimo išlaidų padengimą.

(iv) Vartotojas nėra įpareigotas mokėti už pakeistų Produktų įprastą naudojimą laikotarpiu iki jų pakeitimo.

10.2.10 Kainos mažinimas

Kainos mažinimas yra proporcingas tarp skirtumo, kuris yra tarp gautų Produktų vertės Vartotojo ir vertės, kokią Produktai turėtų, jei jie būtų atitinkami.

10.2.11 Pardavimo nutraukimas

(i) Vartotojas įgyvendina savo teisę į Pardavimo nutraukimą, pateikdamas pardavėjui pareiškimą, kuriame nurodomas jo sprendimas įgyvendinti savo teisę nutraukti Pardavimo sutartį.

(ii) Kai neatitikimas susijęs tik su kai kuriais pagal Pardavimo sutartį pristatytais Produktais ir yra pagrindas Pardavimo sutarties nutraukimui pagal 10.2.7 straipsnį, Vartotojas gali įgyvendinti savo teisę nutraukti Pardavimo sutartį tik dėl tų Produktų, ir dėl bet kokių kitų Produktų, kuriuos jis įsigijo tuo pačiu metu kaip ir neatitinkantys Produktai, jei negalima pagrįstai tikėtis, kad Vartotojas sutiks išlaikyti tik atitinkančius Produktus.

(iii) Kai Vartotojas įgyvendina savo teisę nutraukti Pardavimo sutartį visiškai arba, laikantis (ii), dėl kai kurių pagal Pardavimo sutartį pristatytų Produktų:

 1. vartotojas grąžina Produktus Pardavėjui šio išlaidomis; ir
 2. Pardavėjas grąžina Vartotojui sumokėtą kainą už Produktus gavęs Produktus arba įrodymą apie jų grąžinimą, kurį pateikė Vartotojas.

Šio pastraipos tikslais Vartotojo nacionalinė teisė gali numatyti grąžinimo ir grąžinimo sąlygas. Todėl Vartotojui rekomenduojama pasitarti su savo nacionaline teisės aktais šiuo klausimu.

10.3 SLĖPTŲ DEFEKTŲ GARANTIJA

Be teisės įstatymo numatytai atitikties garantijai, nurodytai 10.2 straipsnyje, Vartotojas Klientas gali pasinaudoti nacionalinėmis taisyklėmis, kurios nėra konkrečiai reglamentuojamos vartotojų sutarčių teisėje ir numato specialius atlyginimo būdus tam tikrų rūšių trūkumams, kurie nebuvo matomi pardavimo sutarties sudarymo metu, t. y. nacionalinėmis nuostatomis, kurios gali nustatyti konkrečias taisykles pardavėjo atsakomybei už slėptus defektus. Vartotojui rekomenduojama pasitikrinti savo nacionalinę teisę šiuo klausimu.

Profesionalus Klientas arba Ne Profesionalus Klientas gali pasinaudoti galimomis garantijomis, numatytomis Andoros teisėje.

10.4 KOMERCINĖ GARANTIJA

Pardavėjas siūlo Klientui, tam tikromis sąlygomis, pridėti prie savo Užsakymo komercinę garantiją, vadinamą "Garantie Pneus Plus", per komercinės garantijos sutartį.

Ši komercinė garantija taikoma nesumažinant Vartotojo teisės pasinaudoti įstatymo numatyta atitikties garantija, nurodyta 10.2 straipsnyje, arba nacionalinėmis nuostatomis, susijusiomis su slėptų defektų garantija, nurodyta 10.3 straipsnyje.

Jeigu Profesionalus arba Ne Profesionalus Klientas pasirašo komercinę garantiją, ji taikoma nesumažinant Profesionalaus arba Ne Profesionalaus Kliento teisės pasinaudoti galimomis garantijomis, numatytomis Andoros teisėje.

11. ATSISAKYMO ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

Jeigu Šalies nevykdymas nėra galutinis, žalos atlyginimas yra skolintinas tik tuo atveju, jei skolininko Šalis buvo iš anksto įspėta vykdyti savo įsipareigojimus per protingą laikotarpį. Skolininko Šalis, jei reikia, yra nuteisiama mokėti žalos atlyginimą arba dėl įsipareigojimo nevykdymo, arba dėl vėlavimo vykdyti, jei ji nepateisina, kad įvykdymą sutrukdė Neprieštaraujama Jėga. Skolininko Šalis bus atsakinga tik už tokius žalos atlyginimus, kurie buvo numatyti arba galėjo būti numatyti sudarant Sutartį, išskyrus atvejus, kai nevykdymas yra dėl sunkios kaltės arba sukčiavimo. Net jei Sutarties nevykdymas yra dėl sunkios kaltės arba sukčiavimo, žalos atlyginimas apima tik tai, kas yra tiesioginė ir netiesioginė nevykdymo pasekmė.

12. DRAUDIMAS

Pardavėjas yra apdraustas savo profesinės atsakomybės draudimu, kuris kyla iš jo veiklos ir yra susijęs su trečiųjų šalių patirtais asmens sužalojimais, materialiniais ir nematerialiniais nuostoliais prieš ar po produkto pristatymo arba atlikus darbų paslaugas.

Šis draudimas buvo sudarytas su draudimo bendrove AXA France - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Prancūzija).

Šio draudimo geografinė apimtis išplėsta visame pasaulyje, išskyrus (i) veiklą, kurią vykdo įstaigos ar nuolatinės įrenginės, esančios už Prancūzijos, Andoros ir Monako ribų; (ii) eksportą į Jungtines Amerikos Valstijas ir Kanadą; (iii) paslaugas ar darbus, atliktus draudėjo ar jo vardu Jungtinių Amerikos Valstijų ir Kanados teritorijose, įskaitant parodų, mugės ar ekspozicijų organizavimą.

13. FORCE MAJEURE

Esant Force Majeure, dėl kurios atsiranda skolininko šalies galutinis neįvykdymas, Sutartis yra nutraukiama iš karto ir Šalys yra atleistos nuo savo įsipareigojimų.

Esant Force Majeure, dėl kurios atsiranda laikinas neįvykdymas, įsipareigojimo vykdymas yra sustabdytas, nebent dėl to atsirandantis vėlavimas pateisintų Sutarties nutraukimą.

Šalies neįmanoma įvykdyti sutartinio įsipareigojimo atleidžia šią Šalį atitinkamai, kai tai kyla iš Force Majeure ir yra galutinė, nebent ji būtų susitarusi prisiimti atsakomybę arba jai būtų iš anksto pateiktas įspėjimas.

14. ASMENS DUOMENYS

Automatizuotai tvarkomi asmens duomenys, kuriuos Pardavėjas renka apie Klientą vykdant Pardavimą, yra tvarkomi tik Pardavėjo, kuris vienas nustato priemones ir tikslą, ir dėl to yra atsakingas už šį tvarkymą pagal Andoros įstatymo 15/2003 nuo 2003 m. gruodžio 18 d. 3.4 straipsnį, vadinamą asmens duomenų apsaugos įstatymu (toliau – "ADAAĮ").

Klientas kviečiamas susipažinti su Privatumo politika ir Slapukų puslapiu Svetainėje, kad sužinotų sąlygas, kuriomis asmens duomenys yra tvarkomi ir saugomi Pardavėjo.

15. SUTARTINIŲ DOKUMENTŲ

Sutartį sudaro šie sutartiniai dokumentai:

 1. šios Bendrosios Pardavimo Sąlygos;
 2. Užsakymo Patvirtinimas;
 3. Pristatymo Kvitas;
 4. Pardavimo Sąskaita Faktūra.

Jeigu kiltų prieštaravimų ar skirtumų tarp dviejų dokumentų nuostatų, vyraus aukštesnės eilės dokumento nuostata (pvz.: Pardavimo Sąskaita Faktūra vyrauja prieš Pristatymo Kvitą; Pristatymo Kvitas vyrauja prieš Užsakymo Patvirtinimą; Užsakymo Patvirtinimas vyrauja prieš Bendrąsias Pardavimo Sąlygas).

Jokie Kliento, jo atstovo ar įgalioto asmens ant Pristatymo Kvito padaryti užrašai, išskyrus jo parašą, nebus laikomi sutartiniais, jei Pardavėjas jų nepatvirtins.

Visi aukščiau išvardyti sutartiniai dokumentai sudaro visų tarp Šalių esamų įsipareigojimų visumą. Šie sutartiniai dokumentai pakeičia ir anuliuoja bet kokius ankstesnius žodinius ar rašytinius įsipareigojimus, susijusius su Pardavimu.

Šalys susitarė prisiimti riziką dėl bet kokio neprognozuojamo aplinkybių pasikeitimo, kuris padarytų kiekvienos Šalies įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymą pernelyg brangų.

16. PAVADINIMAI

Pavadinimai, naudojami Bendrosiose pardavimo sąlygose, yra pateikiami tik patogumo sumetimais ir neturėtų prisidėti prie Bendrųjų pardavimo sąlygų nuostatų prasmės ar struktūros keitimo.

Interpretacijos sunkumų atveju tarp bet kurio iš straipsnių pavadinimų, esančių prieš sąlygas, ir bet kurios iš sąlygų, pavadinimai bus laikomi neegzistuojančiais.

17. GALIOJIMAS

Jei viena ar kelios Bendrųjų pardavimo sąlygų nuostatos būtų paskelbtos negaliojančiomis, nerašytomis arba nepritaikomomis taikant įstatymą, reglamentą arba po galutinio kompetentingos jurisdikcijos sprendimo, ši ar šios nuostata(s) turėtų būti laikoma(s) atskiriamomis nuo Bendrųjų pardavimo sąlygų. Kitos Bendrųjų pardavimo sąlygų nuostatos bus laikomos galiojančiomis ir išliks galioti, nebent viena iš Šalių įrodytų, kad anuliuota(s) nuostata(s) yra esminė ir lemiamos svarbos, be kurios ji nebūtų sudariusi sutarties.

18. TOLERANCIJOS

Vienos Šalies susilaikymas reikalauti kito Šalies pažeidimo bet kurios iš Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus interpretuojamas kaip atsisakymas vykdyti atitinkamą įsipareigojimą, jei nėra nustatyto termino pasibaigimo.

19. SKUNDO PATEIKIMAS

Esant skundo atvejui, Klientas kviečiamas susisiekti su Pardavėju per čia prieinamą formą.

Bet kokio skundo atveju Klientas kviečiamas nurodyti savo Užsakymo numerį.

Pardavėjas dės visas pastangas, kad kuo greičiau pateiktų atsakymą į bet kokį skundą.

Kliento galimybė pateikti skundą neįtakoja jo teisės kreiptis į vartotojų teisių gynimo instituciją pagal 21 straipsnio sąlygas ar bet kurią kompetentingą teismą.

20. MEDIACIJA

Pagrindu Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 524/2013 nuo 2013 m. gegužės 21 d. 14.1 straipsnio, jūs esate informuoti apie galimybę kreiptis į Elektroninio Ginčų Sprendimo (EGS) platformą, kurią pateikia Europos Komisija ir kuri yra pasiekiama šiuo adresu: Elektroninio Ginčų Sprendimo platforma.

21. TAISYKLINGA TEISĖ

Sutartiniai santykiai tarp Pardavėjo ir Vartotojo Kliento, esančio Europos Sąjungos teritorijoje, yra reglamentuojami tos valstybės narės įstatymais, kurioje jis yra įsikūręs, kalbant apie jo vartotojų teisių apsaugą pagal minėtos valstybės narės teisę.

Kadangi Užsakymo duomenys yra kompiuteriškai apdorojami Pardavėjo įstaigoje Maltoje, asmeninių duomenų apdorojimo klausimais bus taikoma Maltos teisė.

Kalbant apie bet kurią kitą klausimą, kuris nepatenka į aukščiau išdėstytas dvi sąlygas, subsidairiai bus taikoma Andoros teisė.